Jobb smartere med integrert programvare fra Visma

Visma Business kan integreres med tilleggsfunksjonalitet som hjelper virksomheten å fungere optimalt. Disse tilleggsfunksjonene er separate moduler som integreres fullstendig i Visma Business.

Når du bruker flere produkter fra Visma blir du mer effektiv:

  • Dataflyten går automatisk.
  • Du arbeider i et velkjent miljø.
  • Vedlikehold av data kun i ett system.
  • Ett kontaktpunkt for salg, support og utvikling.

Visma Lønn

Ved å bruke Visma Business sammen med Visma Lønn blir data tilgjengelige på tvers av systemene. Åpenheten i systemet gjør at du kan ha dynamiske linker til Excel for rapportering og registrering direkte i Visma Business.

Utvid

Salg og kundedialog

Mens Visma Business hjelper deg med å ha kontroll på kostnadene, gir et godt verktøy for salg og kundedialog bedre kontroll på inntektene.

Visma SuperOffice er utviklet av ledende CRM-eksperter, og er integrert med Vismas Business.

Utvid

Oppdatert og kvalitetssikret bedriftsinformasjon

Med Visma Bizweb kan du få kredittinformasjon om alle norske selskaper. Raskt og enkelt kan du sjekke om dine kunder har betalingsanmerkninger.

Visma Bizweb er også et oppslagsverk for bedriftsinformasjon og nyheter. Hent informasjon automatisk til Visma Business og få automatisk oppdatert informasjon om kundene dine og markedet.

Utvid

Nettbutikk

Med Visma Zpider eShop får du en ny salgskanal uten å legge om driften. Ved å integrere nettbutikken med Visma Business bruker du informasjonen, funksjonaliteten og rutinene som allerede ligger i økonomisystemet.

Utvid

Prosjekt- og ressursstyring

Visma Severa er en komplett tjeneste for prosjekt- og ressursstyring, og optimalisert for konsulent- og prosjektselskaper.

Med Visma Severa kan du styre prosjektet fra salg til fakturering med én løsning.

Utvid

Kasseløsning

Visma ERP POS er en innovativ, touch-basert kasseløsning for mindre kjeder og frittstående butikker.

Utvid

Visma Dokumentsenter

Med Visma Dokumentsenter får du et moderne, enkelt verktøy for elektronisk administrasjon av bilag.

Utvid

Visma Rapportering og Analyse

Visma Rapportering og Analyse er en webbasert rapporteringsløsning som gir alle ansatte enkel tilgang til den informasjonen de ønsker fra forretningssystemene bedriften benytter.

Utvid

Elektronisk faktura

Visma AutoInvoice er en nettbasert tjeneste som gjør at du kan både sende og motta elektronisk faktura direkte i Visma Business.

Alle statlige og kommunale foretak vil kreve og motta elektronisk fakturafra 01.07.2012.

Utvid

Helautomatisk innfordring

Visma AutoCollect er en unik og moderne tjeneste som vil helautomatisere din bedrifts purre- og inkassorutine.

Ved å integrere AutoCollect med Visma Business, blir kundens reskontro ajourført og oppdatert daglig.

Økonomisystemer for alle slags bransjer

Visma Business kan leveres med bransjespesifikke løsninger som sørger for at du får størst mulig avkastning på investeringen.

Se våre bransjespesifikke løsninger