Referanser

God kontroll på økonomien

- Det er vår målsetting å drive langsiktig verdiskapning og lønnsomhet for våre eiere og leietakere. For å oppnå dette er vi avhengig av enkle og forståelige styringsverktøy som gir oss korrekte rapporter, analyser og nøkkeltall. Med Visma Business har vi hele tiden god kontroll på økonomien i vår virksomhet.

Jan Frode Engkrog, Corporate Accounting Director, Steen & Strøm ASA