Logistikksystem

Visma Business er laget slik at det skal være enkelt å utvide økonomi- og logistikksystemet med mye annen smart funksjonalitet innen salg og kundedialog, og innen lønn og personal. Automatiserte rutiner for innkjøp, dokumentflyt, reiseregninger, rapportering, ferier og fravær er bare noen av mulighetene.

Logistikksystem

Visma Business effektiviserer logistikkprosessene mellom virksomheten, leverandører og kunder. Mulighetene for skreddersøm tilfredsstiller krevende kunder med komplisert logistikk. Logistikkfunksjonaliteten hjelper deg å holde orden i varehyllen og gir deg kontroll over alle bevegelser på lagerbeholdningen. 

Utvid

Økonomisystem

Visma Business er et komplett, avansert og brukervennlig økonomisystem, og brukes også av de ledende regnskapsbyråene.

Systemet har omfattende funksjoner for effektiv styring av hovedbok, reskontro og anleggsmidler, brutt ned på totalt 12 ansvarsenheter.

Rapportering

En rekke standardrapporter følger med systemet. Du kan rapportere fra alle moduler med samme rapporteringsverktøy. Det vil si at i samme rapport kan for eksempel data fra lønnssystemet, økonomisystemet og kassesystemet presenteres. Dataene kan også presenteres grafisk, og fra overordnede tall kan du dybdenavigere ned til bilagsnivå, også innskannede dokumenter hvis du har elektronisk bilagshåndtering.

Bankhåndtering

Med bankhåndteringsfunksjonen i Visma Business forenkles oppgavene knyttet til bankavstemming, OCR-innbetaling, innbetalinger uten KID, Avtale- Giro og remittering. Og ved å ta i bruk løsningen Autopay går datastrømmen fra alle inn- og utbetalinger helt uten manuell behandling.

Les brosjyren (pdf, 1mb)

Elektronisk bilagshåndtering

Med elektronisk bilagshåndtering effektiviseres rutiner for dokumentadministrasjon, attestering, arkivering og gjenfinning av bilag. Dette gir full kontroll i et oversiktlig arbeidsmiljø.

Webrapportering

Webrapporteringen gjør det mulig å jobbe på nye måter ved at ansatte i din organisasjon blir selvbetjente på økonomiske rapporter med dybdenavigering helt ned på enkeltbilag. Ansatte som gis tilgang til å hente ut rapporter selv logger seg enkelt og greit inn på en webside og henter opp rapportene som er relevante for akkurat dem. Dermed slipper de å belaste økonomiavdelingen og andre ekspertbrukere med forespørsler om diverse rapporter og analyser.

Netthandel

Netthandelsløsningen gir kunder, forhandlere og samarbeidspartnere muligheten til å bestille og hente ut informasjon via nettet hele døgnet. Fordi alle produkt- og kundeopplysninger hentes direkte fra Visma Business, blir administrasjonen av nettbutikken betydelig forenklet.

Salgs- og markedsstøtte

Løsningen gir en felles plattform for hele bedriften i kommunikasjonen med nye og eksisterende forbindelser. Integrasjonen gir enkel tilgang til alle økonomiske nøkkeltall om de enkelte kundene. Det gjør at man kan konsentrere seg om de kundene som til enhver tid er mest lønnsomme.

Kassefunksjonalitet

Kassefunksjonaliteten i Visma Business sørger for at du som har fysiske kassepunkter i din virksomhet har god integrasjon mellom kassene og økonomisystemet ditt. Skjermbildene er intuitive og bygger på den samme logikken som brukes ved vanlig kassesalg. Brukerne kommer raskt i gang med den nye løsningen, som også kan leveres komplett med nødvendig utstyr. Dette til sammen gjør at hverdagen blir enklere, og at salget går lettere.

Timeregistrering på web

Timeregistreringen gir deg full kontroll over både arbeidet og fakturerbar tid. Samtidig hjelper programmet deg med å holde orden på løpende oppdrag, prosjekter og intern arbeidstid. Med webregistrering har en medarbeider mulighet til å registrere timer og utlegg på sitt firma også via internett.