Visma AutoInvoice
Reduser kostnadene med elektronisk faktura

Slik fungerer det - Visma AutoInvoice - Faktureringsprogram

Slik fungerer det

Dersom både avsender og mottaker benytter Visma AutoInvoice, vil fakturaen sendes direkte til mottakers elektroniske postkasse i Visma AutoInvoice. Du kan logge deg på AutoInvoice, og der kontrollere om mottaker er en AutoInvoice bruker. Når mottaker er knyttet til en annen aksesspunktleverandør er prosessen annerledes, og flere kriterier må være oppfylt.

Utvid

Sende elektronisk faktura – detaljert beskrivelse

Fakturaen produseres i din Visma fakturaløsning på helt vanlig måte. For de kundene du har avtalt å sende elektronisk faktura til (og aktivert dette i ditt økonomisystem), vil denne leveres direkte til AutoInvoice. AI verifiserer at fakturaen er konsistent, før den prosesseres videre. AutoInvoice vil så finne ut av hvem som er mottaker og hvordan fakturaen skal formidles videre.

Utvid

Motta elektronisk faktura med Visma AutoInvoice– detaljert beskrivelse

Fakturaen mottas direkte i AutoInvoice uavhengig av om avsender også benytter AutoInvoice  eller en annen aksesspunkt-leverandør. Fakturaen kan leveres direkte i Visma Dokumentsenter.

Utvid