Visma AutoInvoice
Reduser kostnadene med elektronisk faktura

Referanser

Den sparte tiden kan vi bruke til andre oppgaver

- De klare fordelene med å ha Visma AutoInvoice integrert i økonomisystemet vårt er jo de store kostnadsbesparelsene når vi slipper utskrift, pakking, forsendelse og etterbehandling av regninger til kunder. I tillegg effektiviseres faktureringsprosessen betraktelig ved at fakturaene kan sendes elektronisk mellom økonomisystemene. Den sparte tiden kan vi bruke til andre oppgaver.

Anne Christine Storeide, Markedsansvarlig, Aval AS