Visma AutoInvoice
Reduser kostnadene med elektronisk faktura

Hva er elektronisk faktura?

En elektronisk faktura er en faktura i form av en elektronisk fil som inneholder fakturadataene i et strukturert format.

Fakturaen produseres i avsenders fakturaløsning og kan leses direkte av mottagers programvare for håndtering av inngående fakturaer.

Selve datafilen er ikke beregnet på å leses av det blotte øyet, så med en elektronisk faktura medfølger vanligvis også en metode for å kunne presentere dataene for en bruker. Dette gjøres vanligvis ved at man får et vedlegg til fakturaen, som er en visuell presentasjon i form av en fil i PDF eller Tiff format. Alternativt benyttes en visningsmal til å presentere fakturaen.

Fordeler med elektronisk faktura