Visma AutoInvoice
Reduser kostnadene med elektronisk faktura

Fordeler

For avsender

 • Du slipper prosessen med utskrift, pakk og porto på fakturaene.
 • Fakturaen raskere frem til mottager.
 • Du har større kontroll på når fakturaen kommer frem, og om den kommer frem.
 • Dataene registreres raskere og riktig i mottakers løsning for håndtering av faktura.
 • Det er større sannsynlighet for at fakturaen betales i tide.

Disse fordelene er generelle, og gjelder alle som tar elektronisk faktura i bruk. Ved å benytte Visma AutoInvoice kommer man raskt og rimelig i gang, og selve fakturaprosessen fungerer slik du er vant til i din Visma løsning.

For mottaker

 • Ingen åpning av post.
 • Ingen scanning av papirfaktura.
 • Fakturaen kan leses direkte inn i løsning for elektronisk fakturahåndtering.
 • Ved innlesning vil typiske data som leverandør, fakturadato, forfallsdato, fakturanummer, beløp, referansenummer og KID leses med 100 % kvalitet, i motsetning til en klassisk OCR lesning av en scannet papirfaktura.
 • Korrekt automatisert konteringsforslag og forslag til godkjenner(e) hvis fakturaen skal videre på flyt (hvis man har en løsning for elektronisk faktura håndtering som støtter dette).
 • Elektronisk faktura kan spare en bedrift for kostnader tilsvarende ca. 100-400 kroner per faktura fra mottak og behandling til ferdig arkivering.

Disse fordelene er generelle, og gjelder alle som tar elektronisk faktura i bruk. Ved å benytte Visma AutoInvoice kan du i tillegg enkelt motta elektronisk faktura direkte i Visma Dokumentsenter.