Logistikk

Logistikk

Vi effektiviserer logistikkprosessene mellom virksomheten, leverandører og kunder. Mulighetene for skreddersøm tilfredsstiller krevende kunder med komplisert logistikk.

Logistikkfunksjonaliteten hjelper deg å holde orden i varehyllen og gir deg kontroll over alle bevegelser på lagerbeholdningen.

Lageret følger FIFO-metoden og varebeholdningen gjenspeiler til en hver tid korrekt verdi i finansregnskapet. Salgsprisene styres gjennom en fleksibel pris- og rabattmatrise.

Løsningen gjør det lett å få et tydelig driftsbilde på tvers av funksjonene i selskapet. I tillegg har systemet integrasjoner mot fagsystemer som strekkode, materialstyring og produksjonsstøtte.

Datafangst

Gode løsninger for datafangst er helt avgjørende for effektive logistikkrutiner. Dette gjelder både fra salgssiden, med integrasjoner mot e-handelsløsningerog fraleverandørsiden  med for eksempel løsninger for automatisk oppdatering av produkter, priser, tilgjengelighet m.m. Det kan også være snakk om integrasjoner med bedrifts- og bransje-spesifikke systemer, eller interne rutiner som samspill med håndholdte terminaler.

Oppfølging og kontroll

Kontroll over logistikkprosessen er kanskje av de viktigste oppgavene mange av våre kunder har. I dagens systemer skal lagerverdier, ordrereserve, statistikker, ledetider m.m. være oppdatert til enhver tid. Avvik skal enkelt identifiseres og sporbarheten i systemene gjør det enklere å avdekke avvikene og rette disse.

Rapportering

Rapportering er fortsatt like viktig, men måten rapporter blir distribuert på i dagens løsniger er ikke nødvendigvis på papir. Webløsninger, Excel agenter m.m. som skal kjøres på definerte tidspunkt effektiviserer rapporteringen og distribuering av disse.

Løsninger

Vi tilbyr ulike løsninger innen logistikk; Visma Business, Visma Global og Visma Rapportering og Analyse.

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.