Markedets mest komplette lønnssystem

Det er i samspillet med Vismas øvrige systemer at Visma Lønn kommer til sin fulle rett. Når lønnssystemet og økonomisystemet snakker sammen - og de ansatte når som helst kan registrere reiseregninger og utlegg i nettskyen - vil bedriften bruke mindre tid på administrativt arbeid, gjøre færre feil og bli mer lønnsom.

Økonomisystemet

Ved å integrere Visma Lønn med våre økonomisystemer Visma Business eller Visma Global vil lønn og personal henge sammen med økonomi og regnskap.

Du slipper å registrere og vedlikeholde dataene i flere systemer, og oppnår en rekke tidsbesparende fordeler.

Utvid

Håndtering av reiseregninger

Utfylling og håndtering av reiseregninger har aldri vært enklere. Med Visma.net Expense kan du fylle ut reiseregningene når og hvor det måtte passe – på nettbrettet eller PC-en.

Utvid

Visma.net Absence

Visma.net Absence er en skybasert løsning for registrering av ferie og fravær. Ansatte kan enkelt registrere fraværet sitt fra pc eller mobil. Som leder har du full oversikt over fraværet i bedriften. Visma.net Absence er integrert med Visma Lønn. Les mer her

Spar tid på oppfølging av sykmeldte

Visma Lønn Oppfølging Sykmeldte er et nettbasert system for oppfølging av ansatte som er sykmeldt. Programmet guider deg på en enkel måte gjennom alle prosesser som må gjennomføres.

  • Spare tid på håndtering av sykemeldte
  • Følge opp den sykemeldte på best mulig måte
  • Få den sykemeldte raskere ut i jobb

Les mer om Visma Lønn Oppfølging Sykmeldte

Visma Kompetansesenter Lønn og HR

I lønnsarbeid er kunnskap og kompetanse vel så viktig som verktøyet. Ved å benytte Vismas kompetansesenter i kombinasjon med Visma Lønn er du trygg på at du utnytter lønnssystemet til fulle og følger gjeldende retningslinjer for lønn og personal.

Utvid