Referanser

Bruker mindre ressurser på tidkrevende oppgaver

- Visma Lønn forenkler rapporteringsprosesser og vi bruker langt mindre ressurser på tidkrevende oppgaver som registrering og sortering av lister. Vi benytter også supporttjenesten jevnlig, og den har blitt en viktig ressurs når det gjelder brukerstøtte og lønnsfaglige spørsmål.

Vibeke Elgborn, HR Administrator, Aker ASA

Sparer oss mye tid

- Visma Lønn er enkel å bruke og sparer oss mye tid ved å automatisere mange av våre personal- og lønnsprosesser. Løsningen gjør det også enkelt å forholde seg til Altinn, tjenestepensjon, AA-register og lønnsfaget.

Marianne Nyhus, Lønningsansvarlig, Isachsen Gruppen AS