Spar tid på oppfølging av sykmeldte

Visma Lønn Oppfølging Sykmeldte er et nettbasert system for oppfølging av sykmeldte.

Du vil få varsel om alle frister i henhold til lover og regler, og du har omfattende maler for å hjelpe deg med å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplan, dialogmøte og rapportering til NAV via Altinn.

  • Spare tid på håndtering av sykmeldte
  • Følge opp den sykmeldte på best mulig måte
  • Få den sykmeldte raskere tilbake i jobb

Ved bedre oppfølging kan du få dine ansatte tidligere i arbeid, og dermed redusere sykefraværet. Du kan enkelt finne ut om tilrettelagt arbeid har vært vurdert og om tiltaket hadde ønsket effekt.

Løsningen gir deg:

  • Full oversikt over dialog, avtaler og tiltak
  • Varsling før frister for oppfølging
  • Tilgang fra enhver nettleser
  • Administreres enkelt fra Visma Lønn

Egne bedriftshendelser kan også registreres, for eksempel oppfølging på telefon etter 1 uke eller sende blomster etter 10 dager.