Lønnssystem

Effektivt og brukervennlig lønnssystem

Visma Lønn er mer enn et lønnssystem. En rekke funksjoner og muligheter gjør at du i praksis utformer en løsning som passer for deg og din bedrift - enten du jobber med lønn daglig, eller bare noen ganger i måneden.

Kjør parallelle lønnsperioder

Menystrukturen er oversiktlig og gjør det enkelt å hente frem to år av gangen. Det er lett å sette sammen profesjonelle rapporter, enten med årets tall eller med historiske tall fra databasen. Du har også mulighet til å starte på en ny lønnsperiode før inneværende er avsluttet, og du kan enkelt overstyre lønnsartens hovedbokskonto per transaksjon.

Lag imponerende rapporter

Rapporteringsverktøyet i Visma Lønn hjelper deg å lete frem data og sette dem sammen til håndterbar informasjon. Dybdenavigering gjør det mulig å klikke seg nedover i materialet, helt ned til de enkelte transaksjoner. Dette er et viktig verktøy i arbeidet med avstemming av terminoppgaver, lønns- og trekkoppgaver, årsoppgaver og lønns- og fraværsstatistikker - og en god hjelp i jakten på eventuelle feil.

Kutt arbeidstimer med standardrapporter

Visma Lønn leveres med et bredt utvalg av standard rapporter, lister og blanketter. Alle rapporter kan kjøres på både inneværende år og historiske data. Alle rapporter kan også vises direkte på skjerm. De kan skrives direkte til en rekke filformater (Word, Excel, tekstfiler, HTML eller PDF), slik at du kan bearbeide dataene i andre programmer eller sende rapportene med e-post.

Et lite utvalg av rapporter og lister som er standard i Visma Lønn

 • Lønnslipper
 • Banklister
 • Regnskapslister
 • Fraværsstatistikker
 • Avstemmingslister
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Årsoppgaver

Automatiser repetitive oppgaver

Med Visma Lønn er det enkelt å forholde seg til Altinn, tjenestepensjon, AA-register, sykepenger/NAV, personal, reiseregninger og andre lønnsfaglige prosesser.

 • Reiseregninger hentes fra Visma Travel Expense ved et tastetrykk, og du har mulighet for raskere godtgjørelse enn ved bedriftens neste lønnsutbetaling.
 • Refusjonsskjema for sykefravær utover arbeidsgiverperioden ligger ferdig utfylt.
 • Fraværs- og ferieregistreringen er lett tilgjengelig.
 • Alle de viktigste rutinene knyttet til lønnsarbeidet er samlet i samme skjermbilde.

Se statistikk fra en rekke parametere

Det er lett å sammenlikne samme periode fra tidligere år og å se svingninger, for eksempel i ansattoversikt, antall årsverk og demografiske data, som kjønnsfordeling, alder og lønn.

Automatisk utfylling av fraværsskjemaer

I Visma Lønn fylles inntekts- og trekkopplysningsskjemaene ut automatisk. Du får full kontroll over oppfølgingen av sykefravær og sykepenger, og er trygg på at alle skjemaene blir korrekt utfylt.

Lønnsendring og etterbetaling enkelt og effektivt

I Visma Lønn er den enkelt og effektivt å gjøre lønnsendringer for mange/alle ansatte. F.eks prosentvis endring for alle, men avvik for enkelte. Avleder lønnsendringen behov for etterbetaling, beregner Visma Lønn dette for deg!