Etterutdanning

Visma Kompetansesenter Lønn og HR har vurdert det enkelte kurs i forhold til godkjenningsordningene for etterutdanning for regnskapsførere og revisorer.

Nedenfor ser du hvor mange timer det enkelte kurs godkjennes for.

Nederst i artikkelen ser du utdrag av hvor mange timer som kreves ift etterutdanning.

Oversikt over de enkelte kurs:

 
Kurs Fagområde Etterutdanning for revisorer Etterutdanning for regnskapsførere
Lønn Update 2015 - Dag 1

Skatt/avgift 
Personal  

6 timer 
1 timer  
6 timer 
1 timer  
Lønn Update 2015 - Dag 2*

Skatt/avgift 
Bokføring
Annet  

1 time
1 time
5 timer  
1 time
1 time
5 timer 
Innføringskurs – lønn personal og lønnssystem   Innføringskurs gir ikke etterutdanning Innføringskurs gir ikke etterutdanning
Korrekte reiseregninger og reiseoppgjør - nettkurs Skatt/avgift 3,5 timer 3,5 timer
Sykepenger - nettkurs  Rettslære /Annet 3,5 timer 3,5 timer
Endringer i arbeidsmiljøloven - nettkurs Rettslære /Annet 1 time 1 time

 

Regnskapsførere

Etterutdanningskravet er 77 timer i løpet av tre år, og skal minimum inneholder

  •     21 timer finansregnskap, hvorav minst 7 timer innen bokføringsregelverket
  •     21 timer skatterett/avgiftsrett
  •     14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
  •     7 timer rettslære

De resterende 14 timer kan enten utgjøres av gruppen 1.- til 4. eller av obligatoriske fag som inngår i plan for Bachelorstudium i økonomi og administrasjon vedtatt av NRØA.

Revisorer

Etterutdanningen skal minst omfatte:

Revisjon (35 timer, hvorav 14 timer etikk)

Som revisjon forstås regelverk og teori i tilknytning til revisorlovgivningen, herunder god revisjonsskikk og revisjonsmetodikk.

Som etikk forstås etiske prinsipper som styrer revisors profesjonelle oppgaver og plikter. Les mer om vurdering av kurs innen etikk.

Regnskap (21 timer)

Som regnskap forstås regelverk og teori i tilknytning til regnskaps- og bokføringslovgivningen, herunder god regnskapsskikk.          

Skatterett (21 timer)

Som skatterett forstås regelverk på skatteområdet. I tillegg legges det til grunn at avgiftsrett vurderes innenfor samme fagområde.

Annet

Inntil 28 timer av kravet til etterutdanning kan utgjøres innen fagområdene revisjon, etikk, regnskap og skatterett eller innen øvrige fag fra fagkretsen ved revisorutdanningen i Norge.

 

* Kurs i lønnsprogrammene Visma Lønn og Visma Avendo Lønn

Finanstilsynet har åpnet for og at kurs i lønns- og regnskapsprogrammer kan gi etterutdanning. Innenfor fagområdene skatt/avgift og bokføring er det et krav at kurset inneholder "konkrete faglige problemstillinger".

I tillegg kan kurs i lønns- og regnskapsprogrammer omfattes av andre fagområder.

Dette følger av Finanstilsynets rundskriv nr 10/2012 vedr etterutdanning for revisorer og rundskriv nr 11/2012 vedr etterutdanning for regnskapsførere.