Program - Regeldagen

Program - Regeldagen

Tid Emne
09.00 - 10.00

Nyheter i 2015 og foreslåtte endringer i 2016 

 • Firmabil 
 • Særavtale for reiser innenlands og Særavtale for reiser utenlands 
 • Skattebetalingsforskriften - nye trekkregler for diett, mm. 
 • Permittering - lønnspliktloven 
 • Statsbudsjettet 2016 - konsekvenser for deg som jobber med lønn og personal

Ingen lønnsinnberetning for 2015 - Hva nå? 

Korreksjoner og avstemminger 

 • arbeidsforhold 
 • inntektsopplysninger 
 • skattetrekk
 • arbeidsgiveravgift 

Årlig sammenstilling til arbeidstaker (erstatter lønns- og trekkoppgaven) 

Ny rapportering av næringsinntekt

Korrekt rapportering av ytelser i a-meldingen

Kontantytelser: 

 • Ulike inntektstyper
 • Arbeid utført i utlandet 
 • Erstatningsutbetalinger 

Naturalytelser:

 • Elektronisk kommunikasjon
 • Firmabil 
 • Arbeidstøy
 • Mm 
10.15 - 11.00
11.15 - 12.00
12.00 - 13.00  Lunsj
13.00 - 13.45

Korrekt rapportering av ytelser i a-meldingen? 

Utgiftsgodtgjørelser:

 • Diettgodtgjørelse 
 • Nattillegg 
 • Bilgodtgjørelse 

Pendlerutgifter:

 • Bolig 
 • Hjemreiser 
 • Mat 

Når har du lov til å trekke en ansatt i lønn? 

 • Hva sier arbeidsmiljøloven?
 • Feilutbetalt lønn
 • Skade på arbeidsgivers eiendom
 • Rettstridig fratrådt stilling
 • Trekk i feriepenger
 • Hvilken betydning får dette for a-meldingen? 
 • Hvordan korrigere skattetrekket ved for mye utbetalt lønn?
 • Uleggstrekk - for lite igjen til livsopphold - hva gjøres?


Ubenyttet ferie - overføring til neste ferieår?

 • Plikter og rettigheter for arbeidsgiver og arbeidstaker
 • Overføres feriepenger?
 • Forskjellen på avtalefestet og lovfestet ferie
 • Praktiske eksempler
 • Sykdom
 • Permisjon

14.00 - 14.45

15.00 - 16.00

Tid Emne
09.00 - 10.00

Nyheter i 2015 og foreslåtte endringer i 2016 

 • Firmabil 
 • Særavtale for reiser innenlands og Særavtale for reiser utenlands 
 • Skattebetalingsforskriften - nye trekkregler for diett, mm. 
 • Permittering - lønnspliktloven 
 • Statsbudsjettet 2016 - konsekvenser for deg som jobber med lønn og personal

Ingen lønnsinnberetning for 2015 - Hva nå? 

Korreksjoner og avstemminger 

 • arbeidsforhold 
 • inntektsopplysninger 
 • skattetrekk
 • arbeidsgiveravgift 

Årlig sammenstilling til arbeidstaker (erstatter lønns- og trekkoppgaven) 

Ny rapportering av næringsinntekt

Korrekt rapportering av ytelser i a-meldingen

Kontantytelser: 

 • Ulike inntektstyper
 • Arbeid utført i utlandet 
 • Erstatningsutbetalinger 

Naturalytelser:

 • Elektronisk kommunikasjon
 • Firmabil 
 • Arbeidstøy
 • Mm 
10.15 - 11.00
11.15 - 12.00
12.00 - 13.00  Lunsj
13.00 - 13.45

Korrekt rapportering av ytelser i a-meldingen? 

Utgiftsgodtgjørelser:

 • Diettgodtgjørelse 
 • Nattillegg 
 • Bilgodtgjørelse 

Pendlerutgifter:

 • Bolig 
 • Hjemreiser 
 • Mat 

Når har du lov til å trekke en ansatt i lønn? 

 • Hva sier arbeidsmiljøloven?
 • Feilutbetalt lønn
 • Skade på arbeidsgivers eiendom
 • Rettstridig fratrådt stilling
 • Trekk i feriepenger
 • Hvilken betydning får dette for a-meldingen? 
 • Hvordan korrigere skattetrekket ved for mye utbetalt lønn?
 • Uleggstrekk - for lite igjen til livsopphold - hva gjøres?


Ubenyttet ferie - overføring til neste ferieår?

 • Plikter og rettigheter for arbeidsgiver og arbeidstaker
 • Overføres feriepenger?
 • Forskjellen på avtalefestet og lovfestet ferie
 • Praktiske eksempler
 • Sykdom
 • Permisjon

14.00 - 14.45

15.00 - 16.00