Praktisk informasjon - Lønn Update 2015

Praktisk informasjon - Lønn Update 2015

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som arbeider innen lønn og personal, f.eks. lønnsmedarbeidere, personalansvarlige, ledere, regnskapsførere, revisorer, rådgivere ol.

Lønn Update gir deg en god oppdatering og sørger for at du blir trygg på dine arbeidsoppgaver.

Hvor lenge varer kurset?

Lønn Update Regeldagen varer én dag fra kl 09:00 – 16:00.

Hvor og når arrangeres kurset?

Lønn Update 2015 dekker alle landsdelene. Gå til kursoversikten for å se når vi besøker din region.

Er kurset dekket av etterutdanningskravet?

denne artikkelen ser du hvor mange timer Lønn Update 2015 er godkjent for.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som arbeider innen lønn og personal, f.eks. lønnsmedarbeidere, personalansvarlige, ledere, regnskapsførere, revisorer, rådgivere ol.

Lønn Update gir deg en god oppdatering og sørger for at du blir trygg på dine arbeidsoppgaver.

Hvor lenge varer kurset?

Lønn Update Regeldagen varer én dag fra kl 09:00 – 16:00.

Hvor og når arrangeres kurset?

Lønn Update 2015 dekker alle landsdelene. Gå til kursoversikten for å se når vi besøker din region.

Er kurset dekket av etterutdanningskravet?

denne artikkelen ser du hvor mange timer Lønn Update 2015 er godkjent for.