Lønn Update 2015

Lønn Update 2015


Frisk opp kompetansen før årsoppgjøret

Den tradisjonelle lønnsinnberetningen er borte – hva nå? 
Behovet for oppdatert kunnskap er fortsatt her! 

Lønnsåret 2015 blir det første «annerledesåret». Den tradisjonelle og årlige lønnsinnberetningen er borte, og erstattet med månedlige a-meldinger. Det er viktig å påpeke at det er like viktig som før at arbeidsgiver rapporterer korrekte opplysninger til myndighetene.

Vi gir deg den kunnskapen du trenger om hva som skal rapporteres til myndighetene i a-meldingen, samt en oversikt over nyheter på lønns- og personalområdet i 2015. Her er det flere viktige og interessante temaer du bør få med deg!

I tillegg går vi gjennom hvilke regler som gjelder for avvikling og overføring av ferie, samt når du har lov til å trekke arbeidstakere i lønn. Trekk i lønn vil også kunne få betydning for a-meldingen.


Frisk opp kompetansen før årsoppgjøret

Den tradisjonelle lønnsinnberetningen er borte – hva nå? 
Behovet for oppdatert kunnskap er fortsatt her! 

Lønnsåret 2015 blir det første «annerledesåret». Den tradisjonelle og årlige lønnsinnberetningen er borte, og erstattet med månedlige a-meldinger. Det er viktig å påpeke at det er like viktig som før at arbeidsgiver rapporterer korrekte opplysninger til myndighetene.

Vi gir deg den kunnskapen du trenger om hva som skal rapporteres til myndighetene i a-meldingen, samt en oversikt over nyheter på lønns- og personalområdet i 2015. Her er det flere viktige og interessante temaer du bør få med deg!

I tillegg går vi gjennom hvilke regler som gjelder for avvikling og overføring av ferie, samt når du har lov til å trekke arbeidstakere i lønn. Trekk i lønn vil også kunne få betydning for a-meldingen.