Visma AutoPay

Helautomatisk betalingsformidling med Autopay

Den helautomatiske betalingstjenesten Visma AutoPay tar hånd om alle inn- og utbetalinger for et ubegrenset antall kunder. Med Visma AutoPay vil tidsbesparelsene være betydelige, spesielt for regnskapsbyråer og andre bedrifter med mange kunder/bankkonti.

Fordeler

  • Dekker alle norske banker via Nets
  • Større sikkerhet 
  • Utbetaling til utlandet
  • Dekker utbetaling, innbetaling og Avtalegiro
  • OCR og Cremul Pluss innbetaling
  • Valgfri godkjenning av betalingsoppdrag i Visma AutoPay eller i Nettbank

Slik fungerer løsningen:

Automatisk transport av betalingsdata begge veier mellom abonnenten (lisensinnehaver Visma Business Regnskapsbyrå) og datamottaker (for eksempel BBS, DnB NOR, Nordea eller Fokus Bank). Alle betalingsdata blir overført via en sikker og kryptert forbindelse til og fra bank/BBS, uten manuelle operasjoner.

Hvem passer løsningen for?  

Alle brukere av Visma Business Regnskapsbyrå. En av de største fordelene med Visma AutoPay er at bruken øker med antall kunder/bankkonti, noe som gjør betalingstjenesten helt essensiell for regnskapsbyråer.

Visma AutoPay støtter kun bankkonti i norske banker i Norge. Bankkonti i utenlandske banker kan derfor per i dag ikke benyttes i betalingstjenesten.