FunksjonalitetTotal oversikt over klienter og ansatte

Internadministrasjonen i systemet gir deg en helhetlig løsning for oppfølging og kontroll med klienter og ansatte i henhold til kvalitetskravene til autoriserte regnskapsbyråer.

 Ivaretar alle offentlige krav

Systemet ivaretar alle offentlige krav til dokumentasjon, oppbevaring og kvalitetssikring av arbeidet. I tillegg finnes innebygde funksjoner for planlegging og oppfølging av lovpålagte kontrollhandlinger. Maler fra NARF implementeres enkelt i systemet.

 Full kontroll på alle oppgaver

Du har full kontroll med alle utførte, aktive og planlagte arbeidsoppgaver, samt alle dokumenter, bilag og all korrespondanse knyttet til den enkelte klient.

 Fleksibel faktureringsløsning

En fleksibel faktureringsfunksjonalitet åpner for fakturering basert på både timer, fastpris, transaksjoner og á-konto, eller en kombinasjon av disse.

 Brukervennlig

Systemet leveres med gode, gjennomarbeidede, standard skjermbilder og oppsett, som dekker de aller fleste behov et regnskapsbyrå kan tenkes å ha. Oppsett og logikk er basert på løpende tilbakemeldinger fra aktive brukere av systemet. I tillegg har du ubegrensede muligheter for egne tilpasninger.

 


Unike designmuligheter ved behov

Designfunksjonaliteten i løsningen gir unike muligheter til å lage egne versjoner av skjermbilder og oppsett for klienter og brukere. Brukertilpasningene blir automatisk tatt vare på ved oppgraderinger.