Næringsmiddel
Komplett forretningsløsning for næringsmiddelindustrien

Forretningsløsninger for næringsmiddelindustrien

IsoMat

Med bransjeløsningen IsoMat får du en komplett løsning spesialtilpasset for alle som driver med produksjon og handel av næringsmidler. Løsningen bygger på Visma Global og gir deg full oversikt over grunndata, rutiner og rapporter spesialtilpasset for deg som handler i stykk og kilo om hverandre.

Hvorfor velge IsoMat?

 • Effektiv fakturering av varer og tjenester
 • God oversikt over kundeopplysninger
 • Innkjøp og lagerstyring
 • Prisavtaler og differensieringsmuligheter
 • Prishåndtering
 • Integrert med de ledende ekspedisjonssystemene

  Bransjeløsningen effektiviserer den daglige driften og har integrerte løsninger som gjør det enkelt å veie, merke og spore varene. Du får full oversikt over salget per uke eller per dag, i tillegg får du presentert den leverte mengden i vekt. Kremmerknappen gir deg direkte tilgang til hva kunden betalte forrige gang, slik at prisen kan tilpasses og et best mulig tilbud kan gis.

  IsoMatløsningen leveres av Isonor IT AS.
  Les mer på 
  http://isonor.no/bransjelosninger/isomat/

   


  Online Control™  for næringsmiddel

  Online Control™ WMS/logistikksystem for næringsmiddelbransjen er utviklet av Visma`s nære samarbeidspartner WLCOM AS. Løsningen er utviklet gjennom et langt og tett samarbeid med kjente merkevarebedrifter som daglig møter markedets tøffeste krav fra sine kunder og fra myndigheter. Internasjonale og nasjonale standarder, samt krav om effektivisering fra de største kjedene i dagligvarebransjen har vært førende for hva som nå også er i ferd med å bli standard i flere av de andre store bransjene.
  Sentrale vareregister, standardiserte forpakningsenheter, merking i henhold til GS1 standard, sporbarhet, samt avanserte EDI løsninger blir stadig mer utbredt. Online Control™ er fra starten utviklet for å møte nettopp disse kravene.

  Online Control™ er en frittstående og komplett WMS/logistikkløsning som leveres fullt integrert med Visma Global og Visma Business, samt med utstyr i produksjon og vareflyt. Dette sikrer at bedriften, i tillegg til å oppfylle pålegg og krav også oppnår maksimal effektivitet og kontroll i sin egen drift og supplychain.
  Visma kan dermed, sammen med WLCOM, levere en meget komplett og velprøvd bransjeløsning for både små og store bedrifter innen næringsmiddelbransjen.

  Sentrale funksjoner i bransjeløsningen:

  • Lagerstyring /Warehouse Management (WMS)
  • Innkjøp
  • Salgsordre
  • Mobil selgerløsning
  • Merkeprogram
  • Produksjon & datafangst
  • Kvalitet & laboratorium
  • Automatisk sporing og tilbakekalling
  • EDI/integrasjoner
  • Distributørløsninger
  • Business Intelligence (BI)

   

  Ønsker du mer informasjon om Online Control™?
  Fyll ut skjema til høyre så tar vi kontakt med deg.