Entreprenør
Bransjeløsning tilpasset entreprenører i bygg- og anleggsbransjen

Fokus på hele byggeprosessen

Proplan Entreprenør er en komplett bransjeløsning tilpasset entreprenører i bygg og anleggsbransjen som integrerer kalkulasjon/avregning, prosjekt og økonomi. Løsningen ivaretar alle de prosesser og rutiner som inngår i en komplett byggeprosess. Alle systemene er tett integrert slik at dataene registreres kun én gang, ett sted. Den helhetlige og effektive løsningen dekker hele bransjens behov.

Hvorfor velge Proplan Entreprenør?

  • Integrert med økonomisystemet, kalkyler og oppfølging av kontaktpersoner (CRM)
  • Kalkulasjon
  • Kostnadskontroll
  • Prosjektplanlegging
  • Prosjektoppfølging
  • Økt effektivitet og tidsbesparelse

Entreprenørløsningen er utviklet i tett samarbeid mellom Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), ByggOffice, Proplan og Visma. Ved å integrere et av Visma sine økonomisystemer med modulene fra ByggOffice som dekker blant annet avvik, kalkyle, priser, prosjekt og produksjonsoppfølging, kan bedriften drive detaljert planlegging og oppfølging av alle prosjektene med god ressursutnyttelse som resultat.

Ressurskalkulasjon basert på selvkostprinsippet bidrar til at du allerede fra kalkylestadiet har et produksjonsgrunnlag for oppfølging, fremdrift og logistikk. I ressursbanken har du tilgang til erfaringsdata som sikrer og effektiviserer kalkulasjonsprosessen.

Modulen ByggOffice Kalkyle håndterer flere prosjekter samtidig. Dette gir deg mulighet til å benytte eksisterende kalkyler, og dra poster og elementer mellom prosjektene. Ved hjelp av forespørsel rutinen og et felles kontaktregister i ByggOffice Kalkyle kan du innhente underentrepriser og foreta nøyaktig evaluering av disse. Rutiner for elektronisk innhenting av priser er en del av dette.

Entreprenørløsningen kan leveres integrert med Produksjonsplanleggingsløsningen. Ved hjelp av produksjonsplanleggingsløsningen får man oversikt over flere prosjekter som går parallelt og trekker på de samme ressursene.

Med utgangspunkt i kalkylen deles prosjektet inn i ulike produksjonskoder og aktiviteter. Etter hvert som prosjektet løper, får du registrert de virkelige kostnadene i ByggOffice Kalkyle. De bokførte og preregistrerte kostnadene kommer fra økonomisystemet. Når ferdiggrad er definert i kalkylen, vil systemet gi brukeren full kontroll over kostnadsutviklingen.

Avvik og endringer registreres i ByggOffice Kalkyle i henhold til bransjens krav om korrekte prosedyrer. En EOF knyttes opp mot involverte aktører og kalkulasjonsposter. Løsningen gir deg full kontroll over de økonomiske og de juridiske sidene ved en EOF.

Til økonomisystemene Visma Business og Visma Global leveres det en tilpasset kontoplan og rapportpakke utviklet i samarbeid med bransjen. Alle dataene er tilgjengelige via et bredt utvalg av oversiktlige skjermbilder og rapporter. Dette gir kontinuerlig styringsinformasjon på prosjekt med transaksjoner på hovedbok, reskontro og timer.

Alle timer registreres fortløpende via internett eller mobiltelefon til prosjektleder for godkjenning, før disse overføres til prosjektregnskapet og grunnlag for avlønning, På denne måten forenkles og kvalitetssikres bedriftens rutiner for timeregistrering.

Fra logistikkfunksjonen i økonomisystemet får man full oversikt over internleie og utstyrsleie. Lagerstatus viser hvor mange enheter som er tilgjengelig, hvilket prosjekt de er utleid til og når de kommer tilbake. Løsningen gir oversikt om utleie skjer til internt prosjekt eller eksternt til ordinære kunder.

Nøkkelen til god prosjektoppfølging er nåtidsinformasjon og god integrasjon mellom økonomisystemet og ByggOffice Kalkyle. Dette sikrer deg oppdaterte prosjektkalkyler. På den måten får du full oversikt over alle kostnader på et meget tidlig tidspunkt.

Planlegging og fremdrift i prosjekter resulterer i dokumenter som brev, e-post og beskrivelser som du skal ha kontroll på. Visma CRM gir full oversikt på alt av aktiviteter over samtlige kunder, leverandører, prospekt, kontaktpersoner, medarbeidere og prosjekter. Løsningen er tett integrert med økonomisystemet. Med dokumentmaler for Word og Excel bruker du minimalt med tid på å fylle ut nødvendig dokumentasjon, skrive tilbud eller brev. Dessuten behøver du ikke å bekymre deg for hvor dette dokumentet blir lagret. Du finner det igjen enten på forbindelsen, kontaktpersonen, medarbeideren eller på prosjektet.

Proplan Entreprenør er en tilleggsmodul til Visma Business. Visma sine respektive forhandlere kan også levere en entreprenørtilpasset bransjeløsning om du ønsker å benytte en annen forhandler.