Bygg og Anlegg

Bygg og Anlegg

Full kontroll på alle dokumenter

Bygg og anleggsbransjen har sine helt egne forretningsmessige utfordringer som krever stadig økende grad av profesjonalisering. Det stilles store krav til dokumentasjon, og tett oppfølging av myndigheter, leverandører, underleverandører og ikke minst kunder og oppdragsgivere.

Amesto Solutions CRM har bygget opp en unik kompetans på byggenæringens krav til støttesystemer. Gjennom årelang nærhet til bransjen har vi utviklet en forretningsløsning som etterspørres av stadig flere aktører innen bygg og anlegg.

Noen utvalgte funksjoner:

  • Full kontroll på alle dokumenter
  • Webskjema for salg av bolig
  • Bransjetilpasset reklamasjonshåndtering
  • Enkel reklamasjonshåndtering i felt (for tablet)
  • Ettårsbefaringsskjema (for tablet)
  • Analyseverktøy og rapportering

I tillegg er det utviklet en rekke integrasjonsløsninger mot kjente bransjeløsninger som Bygg & Bolig, Byggsøk, Startbank, samt ERP-systemer og Outlook.

Kundereferanse