Visma Contracting
Et helheltlig økonomisystem for elektrikere og rørleggere

Helhetlig løsning for alle elektro- og vvs-bedrifter

Visma Contracting er laget med ett mål for øyet: å hjelpe elektrikere og rørleggere å arbeide så effektivt som mulig.

  • Samler alle arbeidsprosessene i én helhetlig løsning.

  • Effektiviserer, automatiserer og fjerner dobbeltarbeid.

  • Lett å bruke, også med håndholdt løsning.

  • Fleksibel og skalerbar løsning som passer for alle elektro- og vvs-bedrifter.

  • Utviklet i samarbeid med brukerne og bransjene.


Se hvordan økonomisystemet er tilpasset arbeidsprosessene i din bransje:


Ordre/prosjekt

- Status på oppdrag
- Fullstendig prosjektregnskap
- Alle detaljer lagret på ordre
- Mange rapporteringsrutiner

Materiell, lager og bestilling
- Manuell registrering av materiell
- Registrering fra håndholdt løsning
- Oppdatert automatisk med informasjon fra elektronisk leverandørfaktura
- Bestilling direkte fra håndholdt løsning

Tilbudskalkulasjon
- Kalkyle basert på materialkost og estimerte timer
- Tilbud genereres automatisk
- Lønnskostnader hentes automatisk
- Automatisk overføring fra anbud til ordre
- Materialoversikt
- Timespesifikasjon
- Regnskapstransaksjoner

Oppfølging
- Dokumenter
- Bilder
- Budsjett
- Etterkalkyle
- Samsvarserklæring
- Materialoversikt
- Timespesifikasjon
- Regnskapstransaksjoner

Timeregistrering
- Manuell registrering
- Registrering direkte fra håndholdt løsning
- Automatisk oppdatering av kostnader på ordre/prosjekt
- Genererer lønnsgrunnlag

Lønn
- Komplett løsning med alle funksjoner
- Registrering direkte fra håndholdt løsning
- Automatisk oppdatering av kostnader på ordre/prosjekt
- Genererer lønnsgrunnlag

Faktura
- Automatisk generering av faktura
- Basert på riktig kalkyle og registrerte kostnader
- Attestanter kan kommentere kostnadsbærere før godkjenning

Regnskap
- Spesielt tilpasset elektro- og rørleggerbedrifter
- Brukervennlig bilagsregistrering
- Kostnadsføring skjer direkte på ordre/prosjekt
- Elektronisk fakturabehandling

Automatiserte prosesser

Automatiserte prosesserVisma Contracting er et helhetlig økonomisystem som lever etter prinsippet "registrer alt en gang". Det betyr at du som jobber i systemet skal slippe å registrere samme informasjon mer enn en gang.

Enklere administrasjon

Enklere administrasjonDataen gjenbrukes på tvers av funksjonene og alle montører kan få tilgang til systemet fra sine mobiltelefoner. Med et helhetlig forretningssystem blir mye av dobbeltarbeidet borte, papirflyten mindre, og bedriften vil spare mye ressurser på intern administrasjon. Resultatet er mer lønnsomme prosjekter.