Visma Contracting
Et helheltlig økonomisystem for elektrikere og rørleggere

Utvid økonomisystemet med løsninger for fakturahåndtering, salg og refusjoner

Visma Contracting kan integreres med en rekke andre Visma programmer. Da kan du gjenbruke data på tvers av systemer uten å måtte registrere og vedlikeholde informasjon flere steder.

Unngå manuell registrering av varelinjer

Med Autofakt ligger fakturaen klar til betaling med nødvendige opplysninger registrert. Tallene blir automatisk oppdatert i regnskapet. Hver innkommende faktura kan styres mot et bestemt lager eller ordre.

Smart og effektiv behandling av fakturaer og bilag

Visma Dokumentsenter er et effektivt og moderne verktøy for sikker elektronisk bilagshåndtering som til enhver tid gir oversikt over alle bedriftens bilag. Og med elektronisk fakturabehandling sparer bedriften mye interne ressurser, siden tiden som går med til attestering, godkjenning og arkivering blir vesentlig redusert.

Les mer om Visma Dokumentsenter

Bedre kontroll på inntektene med verktøy for salg og kundedialog

Visma SuperOffice gir deg mulighet til å jobbe mer strukturert med kundene - selve grunnlaget for bedriftens inntjening.

Les mer om Visma SuperOffice

eFaktura

Visma AutoInvoice er en nettbasert tjeneste som gjør at du kan både sende og motta eFaktura direkte i Visma Contracting.

Utvid

Kasseløsning

Visma ERP POS er en innovativ, touch-basert kasseløsning for mindre kjeder og frittstående butikker.

Utvid