Visma Contracting
Et helheltlig økonomisystem for elektrikere og rørleggere

Kampanjepris på Autofakt 12.11.13 – 31.12.13


»  1 000 klipp   ÷ 20 %  (Ny pris kr.   4 000,-)

»  5 000 klipp   ÷ 20 %  (Ny pris kr. 12 000,-)

» 10 000 klipp   ÷ 20 %  (Ny pris kr.  20 000,-)

Grossisten tar ett klipp pr. utsendte faktura, som blir overført til Visma Contracting. Klippekortet har ingen tidsfrist ved bruk. Hvis du for eksempel kjøper 10 000 klipp, kan du bruke disse over flere år.

Bestill klippekort

* Firma:
* Navn:
* E-post:
Velg klippekortpakke:
Antall klippekortpakker: