Shipyard
En totalløsning for verftsindustrien

Oversikt

Shipyard er bransjeløsningen som sikrer verftsindustrien økonomisk kontroll og fullstendig oversikt over egne prosjekter. Systemet kan enkelt tilpasses selskapets rutiner og prosesser, helt ned på brukernivå. Løsningen er utviklet som et resultat av etterspørsel i verftsmarkedet, og løsningen spesialtilpasses for alt fra nybyggerverft til reparasjonsverft.

Hvorfor velge Shipyard?

  • Effektive varemottak
  • Fullstendig oversikt over time- og materialforbruk
  • God økonomistyring og kostnadskontroll
  • Omfattende rapporteringsmuligheter
  • Papirløs tilværelse
  • Tilrettelagt SFI

Med Shipyard er alle verftets arbeidsprosesser er avspeilet i løsningens skjermbilder og hele prosessen - fra kalkyle til gjennomføring og fakturering - registreres i tilrettelagte skjermbilder direkte i systemet. På lik linje registreres også all bruk av underleverandører. Alle prosjekter kalkuleres i detalj, helt fra anbudsfasen. Dette for å ha kontroll på anbudet og prosjektgjennomføringen etter kontraktsinngåelse. Fra prosjektet starter til fartøyet er levert, føres reelle kostnader forløpende, slik at man til enhver tid har komplett oversikt over anvendte kostnader.

Løsningen gir full oversikt over time- og materialforbruk da innkjøpsplaner, material- og timeforbruk er sentrale elementer som må loggføres slik at de er klar til anvendelse ved behov. Timeforbruk og kostnader knyttet til prosjekter registreres i løsningen ved hjelp av en strekkodeleser. På denne måten samler løsningen informasjon om hver enkelt medarbeider og prosjektet denne jobber på. Shipyard kan enkelt integreres med et eksternt timeføringssystem, men timene kan også føres direkte i løsningen. Alt materialuttak blir registrert helt ned til den minste detalj ved hjelp av håndterminaler av hver enkelt arbeider.

Shipyard tilfredsstiller bransjens krav til rapporter som gir dybdeinformasjon helt fra toppnivå og ned til den minste detaljnivå. Ved hjelp av løsningens rapport- og analyseverktøy kan verftet kontinuerlig sammenligne reelle kostnader fra de ulike kostnadsgruppene opp mot budsjettet. Rapportene gir fullstendig oversikt over løpende og sluttførte prosjekter, og kan effektivt sendes med e-post rett fra systemet. Løsningen er tilrettelagt gruppesystemstandarden, SFI, som de fleste skipsverft bruker for oppdeling av bygg og prosjekter. Dette sikrer en enhetlig rapportering ned på de enkelte nivåer som er definert i SFI-gruppesystemet.

Shipyard er en tilleggsmodul til Visma Business.