I samarbeid med:  
 

 


Mer idrett for hver krone

Norges Idrettsforbund har i samarbeid med Visma laget en skreddersydd løsning som forenkler oppgavene knyttet til økonomi og administrasjon i ditt idrettslag. Med økonomisystemet Visma.net Financials, i kombinasjon med KlubbAdmin fra NIF, vil du kunne bruke mindre tid på kontorarbeid og mer tid på idrett, uansett om du er fast ansatt eller frivillig. Smart Klubbøkonomi er NIF sin anbefalte løsning for alle norske idrettslag.

Effektiv klubbdrift og trygg økonomi

Full oversikt ved skifte av ansatte og frivillige

Klubben slipper å drifte og vedlikeholde egen server og eliminerer dermed kostnadene
     forbundet med dette.

 

Hva kan Smart Klubbøkonomi løse for din klubb?

 


Budsjettering

Bryt ned budsjetteringen på idrett, gruppe eller lag, samt på ulike prosjekter. Enkelt å overføre budsjetter fra Excel til økonomiløsningen.

 


Fakturering
 

Fakturering av medlems- og treningsavgift direkte fra KlubbAdmin. Innbetalingene bokføres automatisk på korrekt inntektskonto i regnskapet.

 

Inntektsstyring

Klubbinntekter, f.eks. fra turneringer, håndteres med egen reskontro og purrefunksjon, og bokføres på korrekt gruppe og idrettsgren.

 

Inngående bilag

Innkjøp håndteres i et eget dokumentsenter. Automatisk godkjenningsflyt for alle innkjøp, med attestering på mobil eller web.

 

Lønn og utleggsrefusjon

Lønn, godtgjørelse av dommere og trenere, og utgiftsrefusjon. Automatisk bokføring i regnskapet i henhold til gjeldende lover og regler.

 

Likviditetsstyring

Løsningen støtter minimering av antall bankkonti hos ditt idrettslag. Behold samtidig full oversikt over disponible midler per idrettsgren eller lag.


Avstemming og bank

Med automatiserte tjenester vil din klubb spare mye tid på avstemmingsarbeidet relatert til bank, mva og hovedbok.


Kontroll og rapportering

Full kontroll med standardrapporter. Dekker behov for resultat, balanse, prosjekt, og konsolidering av klubben, med mulighet for tilpasning.

VISMA.NET FINANCIALS
(Regnskapsløsning)

 Regnskap, finans & rapportering

 Automatiserte inn- og utbetalinger
    2 kr per inngående og utgående betaling

 E-faktura
     3 kr per inngående og utgående e-faktura

 Fakturamottakssenter

 Elektronisk godkjenning av bilag

Visma.net Financials (Regnskapsløsning)
1200,- /mnd

Pakken gir tilgang til 1 bruker,
og 1 organisasjonsnummer

Ekstra regnskapsbruker 400,- /mnd / bruker
Ekstra godkjenningsbruker 80,- /mnd / bruker
Ekstra org.nummer 200,- /mnd / firma
Bankavstemming 490,- /mnd / klubb

VISMA.NET PAYROLL
(Lønnspakke)

NOK 199,-/mnd.

NOK 49,-/mnd. per ansatt

Inkludert 1 bruker og 1 firma

Ekstra firma: NOK 119,-/mnd.

Definisjon ansatt:
En person som mottar en lønnsslipp
gjennom lønnssystemet

Reiseregning og utlegg 30,- /mnd / person
 
Ta kontakt for å høre mer om hva vi kan tilby til din klubb.
Alle priser er oppgitt eks. mva.

Visma.net Financial er en web løsning hvor du som bruker får tilgang til løsningen via internett. Drift og oppgraderinger av løsningen er inkludert i mnd prisen.

Under er ett eksempel på en av tjenestene i Visma.net som benyttes til dommerregninger. Denne løsningen forutsetter bruk av lønnsystem fra Visma.

Din klubb får støtte fra en Visma Partner

Løsningen leveres av en erfaren Visma-partner med spisskompetanse på Smart Klubbøkonomi. Visma-partneren sørger for at løsningen blir tilpasset behovene til din klubb, og bistår med opplæring og support. Implementering av løsningen og support leveres til konkurransedyktige priser.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Vil du bli kontaktet for mer informasjon?

Smart Klubbøkonomi

Smart Klubbøkonomi består av økonomisystem fra Visma og tjenester levert av NIF. Ved å benytte deg av løsningene fra Norges Idrettsforbund og Visma får din klubb full kontroll på administrasjon og økonomi.
KlubbAdmin
KlubbAdmin er idrettens egen løsning for blant annet medlemsadministrasjon i alle klubber, og sørger for enkel og intuitiv medlemshåndtering i din klubb.
Min idrett

KlubbAdmin henter informasjon fra medlemsportalen Min idrett. Min idrett er den personlige siden hvor alle medlemmer enkelt kan administrere sitt medlemskap. 

SportsAdmin

Min idrett kommuniserer også med SportsAdmin, som gir din klubb oversikt over lisenser, arrangementer og deltagere. SportAdmin er utviklet for å støtte organisatoriske og administrative oppgaver i idretten.

 ResultatAdmin
ResultatAdmin sørger for sikker lagring av utøveres resultater og gjør det enkelt å finne tilbake til tidligere resultater og laste ned sportsresultater til bl.a. web og trykk.
 TurneringsAdmin
TurneringsAdmin er en løsning for turneringsadministrasjon. Løsningen har funksjoner for planlegging, påmelding og gjennomføring av turneringer (cup og serie).