MIX&MATCH 2016

Enorm faglig input

Visma + Huldt & Lillevik tilbyr sitt
største Lønns- og HR-kurs noensinne


 

Dag 2: Huldt&Lillevik Lønn

 

Tid

Tema

09.00 – 12.00

A‐melding

 • Arbeidsforhold
 • Rapporter for avstemming av A‐melding
 • Feil i A‐meldingen: Gjennomgang av kjente feilmeldinger.
 • Koding av lønnarter 2016
 • Oppstartsverdier
 • A‐melding korreksjoner


Hvordan behandles feriepenger i Huldt & Lillevik Lønn?

 • Hvilke felter har betydning?
 • Hvilke lønnsarter skal jeg bruke?
 • Feriepengeliste
 • Generering av feriepenger
 • Registrering / korrigering av feriepengegrunnlag
 • Forskudd feriepenger
 • Sluttoppgjør
 • Registrering av feriedager

  12.00 – 13.00

  Lunsj

  13.00 – 15.30

  Hvordan bruke fraværsregistreringen i Huldt & Lillevik Lønn?

  • Fraværskoder
  • Fraværsregistrering
  • Inntekts‐ og trekkopplysningsskjema til NAV
  • Fraværsrapporter
  • A‐melding, permisjoner/permittering

  Nyheter 2016 og nyttige tips i Huldt & Lillevik Lønn

  • Bilgodtgjørelse (Visma.net Expense, El‐bil)
  • Yrkesbil
  • M.m.

    15.30 - 16.00

   Spørsmål fra deltakerne ­ avslutning

    

   << Tilbake til oversikt og påmelding