MIX&MATCH 2016

Enorm faglig input

Visma + Huldt & Lillevik tilbyr sitt
største Lønns- og HR-kurs noensinne


 

Dag 1: Regeldagen

 

Tid

Tema 

09:00 - 11:00

Nyheter/endringer 2016

 • Bilgodtgjørelse ny trekkfri sats for 2016 + avgrensning yrkesreise/arbeidsreise
 • Nye regler firmabil/yrkesbiler
 • Arbeidsgiveravgift - ambulerende, med lavere sats, kan ikke brukes fra 1/1-16
 • Statens særavtale for reiser i utlandet - ny avtale for de neste to årene fom 1/1-16
 • Endret innrapporteringsgrense for skattefrie organisasjoner
 • Korreksjon ifm a-ordningen, tilbakebetaling forskuddstrekk, endring i skattebetalingsloven
 • A-ordningen, sanksjoner ved for sen levering av a-melding
 • Nye regler i arbeidsmiljøloven - Konkurranse- kunde og rekrutteringsklausuler
 • Alder i arbeidslivet - mulighet for lavere aldersgrense enn arbeidsmiljølovens 72 år?  
 • Forslag til endring av reglene for fastsetting av grunnlaget for beregning av sykepenger mv.
 • Høring om forslag til endring i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn
 • Arbeidstidsutvalgets innspill til nye arbeidstidsregler

11.00 – 12.00

Ferie

 • Gjennomgang av hovedreglene i ferieloven/avtalefestet ferie
 • Hvilke ytelser skal det beregnes feriepenger av?
 • Utbetaling av feriepenger, hvordan gjøres dette i praksis? En gang i året eller i forbindelse med avvikling av ferie?
  • Forskjell på timelønnende og de som har fastlønn?
 • Trekkfritak ved utbetaling feriepenger, naturalytelser, overtid, fullt opptjeningsår
 • A-melding feriepenger, hvordan rapportere riktig?

12.00 - 13.00

Lunsj

13:00 - 13:45

Valgfrie tema
Lønn og skatt
Kostgodtgjørelse etter statens særavtaler innland
 • Skille døgn vs dag
 • Måltidstrekk
 • Trekkregeler
 • Faste rutinemessige oppdrag - avklaring?
  Valgfrie tema
Personal
Kan arbeidsgiver endre “økonomiske ordninger”?
 • Grensene for arbeidsgivers styringsrett ifbm ansattes lønn mm
 • Endre pensjonsordning?
 • Fjerne eller endre ordninger for dekning av reise/diett mm?
 • Retten til lønnsjustering
 • Rett til å flytte avlønningstidspunkt?
 • Endre ordninger ifbm forskuttering og full lønn under sykdom og permisjonsfravær?
     

14:00 – 14.45

Valgfrie tema
Lønn og skatt

Velferdstiltak - hva kan arbeidsgiver dekke skattefritt?

 • Gaver
 • Trening
 • Turer
 • Kantine

 

Valgfrie tema
Personal

Krav på fri fra jobben - hva med lønn/stønad?

 • Foreldrepermisjon, barne- og omsorgspermisjon og velferdspermisjoner mm
 • Rett til å komme tilbake til jobb ifbm permisjonsfravær
 • Trygdeytelser ved permisjon
     


15.00 – 15.45

Valgfrie tema
Lønn og skatt

Representasjon/kundepleie

 • Sosiale arrangementer med forretningsforbindelser
 • Avgrensning mot bevertning
 • Gaver
  Valgfrie tema
Personal
Nye regler om arbeidstid (01.07.2015) - utnytter du mulighetene?
 • Kan arbeidsgiver pålegge arbeid utover avtalt arbeidstid?
 • Muligheter for varierende arbeidstid
 • Fleksitid
 • Gjennomsnittsberegning
 • Overtid

<< Tilbake til oversikt og påmelding