Visma Business

Abonnementsløsning

 

 

Klikk på begrepene for å få disse forklart 

 

Hovedbok:
Norsk Standard hovedbok med muligheter for føring mot 12 nivåer av ansvarsenheter/kostnadssentre. Rapportering med drilldown ned på innscannet bilag. Eksport av data til årsoppgjør og øvrige 3.parter.
Import av bilag på VB-format, periodisering og %-fordeling.
Budsjettering og driftsmiddelhåndtering.

Reskontro:
Rapportering med drilldown ned på innscannet bilag. Purring og renteberegning av poster, splitting av poster.

Import/eksport av data fra eksterne systemer

Fakturering av salg og tjenester uten lagerstyring. Tilpasningsmuligheter for fakturalayout.

Gode søk-og oppslagsfunksjoner.
EDI-klokke for aut. innlesning av fakturagrunnlag.
Mulighet for å skrive tilbud, vanlig faktura, samlefaktura, repeterende faktura, factoring, kreditnota.
Benytte strekkode, serienummer, håndterminaler (PDA).
Mulighet for å rapportere på Salgsstatistikk.

Import/eksport av data.

Modul for å tilrettelegge logistikkstrømmen fra produksjon/innkjøp frem til salg. Gir tilgang til alle ordretypene som til sammen sikrer korrekt vareflyt, produksjon, innkjøp,tilbud, salg, faktura m.m. ofte i kombinasjon med timer.

Med standardoppsettet og evt. tilleggsdesign gis støttefunksjoner til ordrebehandler/selger (reskontroinfo./ restordre,avvik), innkjøper og lagermedarbeider. Standard formularer er tilrettelagt for utgående ordredokumenter, med egen formular-redigerer kan disse tilpasses selv.

EDI-klokke for aut. innlesning av ordregrunnlag.
Normal ordre, repeterende ordre, kreditnota.
Fakturering, samlefaktura, factoring.
Lagertelling, korreksjoner og status.
Strekkode, serienummer, håndterminaler (PDA).
Salgsstatistikk.
Import/eksport av data.
Mulighet for automatisk håndtering av inngående fakturaer med godkjenningsflyt og arkiv.
Inn- og utgående håndtering av elektronisk faktura i EHF.
Automatisk purre og inkassofunksjon for håndtering av forfalte poster. Purringer kan sendes automatisk, evt. utelate enkeltposter. Alt håndteres i en reskontro med automatisert behandling mot inkassoselskap.
Fullautomatisert bankløsning hvor inngående og utgående betalinger skjer av seg selv. Direkteintegrasjoner mot bank gjør at reskontro er 100% oppdatert til enhver tid.
Kraftig rapporteringsmotor med mulighet for drilldown ned på innscannet bilag. Det følger med en rekke rapporter standard i løsningen, og den kan utvides etter eget behov.
Meget gode løsninger for å utvide standard funksjonalitet med egne behov. Det kan være at det skal skje noe spesielt ved en handling eller full samhandling med andre systemer.
Det er også mulighet for å utvide standard datamodell med egne tabeller og kolonner etter eget behov.
Det er svært effektive og brukervennlige metoder for å tilpasse skjermbildene slik bruker vil at de skal være. Dette gir mulighet for å lage svært komplekse eller enkle skjermbilder for å støtte behovene til bruker.

Ønsker du mer informasjon om Visma Business Abonnement?

Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg.