Et helhetlig økonomisystem

Med Visma Global får du et standardisert økonomisystem (ERP) med velprøvde rutiner og standard rapportering. 

Løsningen lar deg gjøre raske taktiske valg, identifisere styrker og svakheter ved driften, jobbe smartere og utnytte bedriftens ressurser til fulle.

Fordeler

  • Bedre arbeidsflyt med forhåndsdefinerte arbeidsroller.

  • Fra totaloversikt til detaljer med noen få klikk.

  • Oversiktlige rapporter i en håndvending.

Økonomisystemet er best egnet for firmaer inntil 50 ansatte.

Utnytt ressursene

Med full forståelse av virksomheten og oversikt over forsyningskjede, produksjon og interne prosesser kan du se sammenhenger og muligheter som øker bedriftens konkurransekraft.

Jobb mer effektivt

Visma Global lar deg identifisere oppgaver og prosesser som kan automatiseres. La medarbeiderne fokusere på viktigere oppgaver og kutt kostnader med mer effektiv ressursbruk.

Ta bedre beslutninger

Visma Global gir deg solide beslutningsgrunnlag. Informasjonen er raskt tilgjengelig og alltid oppdatert. Det gjør at du kan agere raskt når muligheter åpner seg, eller hvis det oppstår interne problemer.