VeilederPOD

Målet om gjenforening ved fastsettelse av samvær

I denne episoden tar vi en prat med Ruth Rostad om målet for gjenforening mellom foreldre og barn etter en omsorgsovertakelse. Den europeiske menneskerettsdomstolen EMD har i flere saker dømt Norge for å bryte med retten til familieliv i menneskerettskonvensjonen når samvær bestemmes. Høyesterett har på dette grunnlaget gitt føringer som vil endre praksis i samværssaker.

 

Du kan også høre episoden på Spotify eller Apple Podcast

Siste episoder av VeilederPOD

#17: Barn og foreldres erstatningsansvar

I denne episoden tar vi en prat med jurist og seniorrådgiver for Veilederen, Ingunn Wiik om barn og foreldres erstatningsansvar. Når barn leker, vil det alltid være en risiko for at en ball kan treffe et vindu eller en bil. Briller og mobiltelefon kan bli knust, og sykler ødelagt. Dette kan være både uhell eller gjort med vilje. Når skaden har skjedd kommer spørsmålet: Hvem skal betale for skaden?

#16: Tilrettelegging og medvirking ved sykdom 

I denne episoden tar vi en prat med Lene Saint-Sollieux om håndtering av sykmeldte arbeidstakere er et vanskelig tema som mange spør oss i Veilederen om. Hva kreves av tilrettelegging fra arbeidsgiver, og hvilke plikter har de som trenger tilrettelegging?

#15: Brytes taushetsplikten ved melding til barnevernet?

Offentlige ansatte har en streng taushetsplikt. I denne espisoden har vi med oss Eirik Saltnes som har lang fartstid som barnevernleder. Sammen tar vi en prat om hva som må til for å melde bekymring til barnevernet uten å bryte taushetsplikten.

#14: Barnevernsreformen - Hva betyr den for deg som arbeider i barnehage, skole og helsesektoren?

I denne episoden tar vi en prat med jurist Ruth Rostad om hvilken betydning barnevernsreformen vil ha for deg som jobber i barnehage, skole og helsesektor.

#13: Kan ansattes ytringer i sosiale medier få konsekvenser for arbeidsforholdet

I denne episoden tar vi en prat med Lene Saint-Sollieux og Knut Fredrik Thorne om hvilke ytringer ansatte gjør i sosiale medier, og som kan få konsekvenser for arbeidsforholdet.

#12: Partens rett til innsyn i barnevernsaker

I denne episoden tar vi en prat med Eirik Saltnes og Knut Fredrik Thorne om hvilken rett en part har til å få innsyn i barnevernsaker, og ikke minst hvem som er part i en sak.

#11: Verge og nærmeste pårørende

I denne episoden tar vi en prat med Ingunn Wiig og Knut Fredrik Thorne om pasientens rett til å bestemme selv, og hvilke roller/oppgaver nærmeste pårørende eller verge har.

#10: Tilkallingsvikarers rettigheter

I denne episoden tar vi en prat med Ingunn Wiig og Lene Saint-Sollieux om hvilke rettigheter som gjelder for tilkallingsvikarer i kommunal sektor.

#9: Sykdom i forbindelse med ferie

I denne episoden tar vi en prat med Lene Saint-Sollieux om hva som er viktig å passe på ved sykdom i forbindelse med ferieavvikling.

#8: Familieråd 0-100 

I denne episoden snakker Eirik Saltnes videre med Hanne Espelund og Ingun S. Grønset. Vi får vi høre hvordan Horten kommune bruker modellen også i andre sektorer, og overfor mennesker i alle aldre.

#7: Familieråd i barnevernet

I denne episoden får Eirik Saltnes besøk av Hanne Espelund og Ingun S. Grønset. De deler sine nyttige og inspirerende erfaringer fra bruk av Familieråd i barnevernsaker i Halden  og Horten kommune. 

#6: Hjelpeturnus

I denne episoden får Hilde Ranum besøk av Torill Schlechter hvor de snakker om tema hjelpeturnus. De tar for seg prosessen, arbeidsgiverpolitikk, ofte stilte spørsmål, samt viktigheten av god opplæring av ledere.

VeilederPOD · Hjelpeturnus
#5: Tips til gode samtaler med barn opp til 13 år 

#5: Tips til gode samtaler med barn opp til 13 år

I denne episoden får vi besøk av Beate Mellemsether og Janne Myrås, som begge er mobbeombud for barnehage og grunnskole i Viken. De deler sine erfaringer med hvordan man får til gode samtaler med barn.

#4: Hindrer taushetsplikten det viktige tverrfaglige samarbeidet? 

I denne episoden tar vi en prat med Ingunn Wiig og Knut Fredrik Thorne hvor de snakker om hvilke muligheter man har til samarbeid og deling av opplysninger selv om man har taushetsplikt. 

#3: Konfliktsituasjoner i skolen 

I denne episoden tar vi en prat med Ingunn Wiig, Jørn Wallin Pettersen og Mari Kindem hvor de deler sine tanker om å få økt fokus på forebygging av utfordrende konfliktsituasjoner i skole.

#2: Brannvern i skolen 

I denne episoden tar vi en prat med administrerende direktør i Norsk Brannvernforening Rolf Søtorp og inspektør ved Kirkelund skole Jon Andreassen om tema brannvern i skolen. 

VeilederPOD · Brannvern - Skole
#1: Bytte av vakter

#1: Bytte av vakter i helse og omsorgstjenesten

I denne episoden snakker vi med Lene M Saint-Sollieux og Hilde Ranum om turnusproblematikk og hva som er viktig å kjenne til ved bytte av vakter i helse og omsorgstjenesten.

#0: Introduksjon til VeilederPOD 

I denne episoden snakker Lisbeth Storvik Jacobsen om hvem VeilederPOD er for og hvilke tema du som lytter kan forvente å høre mer om.

Om VeilederPOD

NO-SS_686x467_VeilederPOD.jpg

I denne podcasten inviterer vi jurister og andre fagpersoner i studio for å snakke om juridiske spørsmål og problemstillinger som er aktuelle for mange. 

Hver episode ønsker vi å gi deg råd og veiledning som du kan ta med deg videre i ditt arbeid enten du er leder eller ansatt i norske kommuner.

Programleder for VeilederPOD er Lisbeth Storvik Jacobsen og hun jobber som seniorrådgiver for Visma Veilederen. Vi håper VeilederPOD vil gi deg økt kompetanse innenfor aktuelle tema i din arbeidshverdag.

Lytt til VeilederPOD på Apple podcast

Lytt til VeilederPOD på Spotify

Lytt til VeilederPOD på Soundcloud