RegelPOD

Hør om nye og endrede regler innen lønn og personal.

Hva kan du høre om i RegelPOD?

Kort og direkte om nye regler, satser, tolkninger og oppdateringer innen lønn-, skatt, arbeids- og trygderett.

2 ganger pr måned publiseres ny podcast - så følg med.

I RegelPOD får du høre noen av disse fagekspertene snakke om aktuelle temaer innenfor lønn og personal

Monica Bremtun-Olaussen
Monica Bremtun-Olaussen

Monica er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver og foredragsholder og har vært ansatt i Visma siden 2008. Monica sine spesialområder er arbeidsrett, trygderett og ferieloven. Monica er en engasjerende foredragsholder og formidler regelverket på en enkel og lettfattelig måte.

Jenny M. Høiby
Jenny M. Høiby
Jenny M. Høiby

Jenny har bachelor i Økonomi – og Forretningsjus fra BI. Hun har lang erfaring med Huldt & Lillevik og jobber i dag som juridisk rådgiver innen fagområdet lønn og skatt. Jenny er en dyktig foredragsholder som evner å koble sin kompetanse på H&L-systemene sammen med regelverket.

Sven Ivar Lønneid
Sven Ivar Lønneid
Sven Ivar Lønneid

Sven Ivar er en av Norges fremste eksperter på lovverket innen lønns- og personalområdet. Han er en ettertraktet foredragsholder med lang erfaring og evne til å formidle lover og regler på en måte alle forstår. Med smittende humør får du fagkunnskap og oppdateringer på plass.

Vanja Ramsrud
Vanja Ramsrud
Vanja Ramsrud

Vanja er advokatfullmektig med spesialområder innen arbeids- og trygderett. Hun har tidligere arbeidet som rådgiver i NAV og har særlig kompetanse innen foreldre- og sykepenger, samt pensjon. Vanja er dyktig og har god forståelse for de praktiske problemstillingene som oppstår på en arbeidsplass og evner å knytte dette sammen med regelverket på en enkel måte.

Ivar Grøndahl
Ivar Grøndahl
Ivar Grøndahl

Ivar er en erfaren foredragsholder med lang fartstid innen lønn og personal. Han arbeider med bistand for juridisk avdeling, og holder kurs innen fagområdene lønn/skatt og personal. Ivar er en engasjerende og dyktig foredragsholder som med sin lange erfaring med Huldt & Lillevik produktene og regelverket formidler et komplisert stoff på en enkel og lett forståelig måte.

Karianne Robøle-Sørensen
Karianne Robøle-Sørensen
Karianne Robøle-Sørensen

Karianne er advokatfullmektig med spesialisering i skatterett. Hun jobber med rådgivning innenfor lønn- og skatt. Karianne er kunnskapsrik, har god oversikt og formidler lønnsfaget på en systematisk og lett forståelig måte.

Julianne M. Habberstad
Julianne M. Habberstad
Julianne M. Habberstad

Julianne er advokat, og har jobbet med rådgivning og opplæring av arbeidsgivere siden 2004. Hun er en erfaren foredragsholder innen ulike personalrelaterte temaer. Julianne evner å formidle komplisert stoff på en praktisk måte som gjør at deltakerne sitter igjen med konkret læring til bruk i egen hverdag.

Regelnytt

2 ganger i måneden kan du få tilsendt Regelnytt - Lønn og Personal på e-post. Regelnytt vil også inneholde siste RegelPOD.

Regelnytt Lønn og Personal er et nyhetsbrev som informerer deg om nye regler innenfor lønn, personal, skatt, trygd.