Hvordan bruker Visma underleverandører til å behandle personopplysninger

Visma bruker underleverandører til å behandle personopplysninger og kan i den forbindelse eksportere våre, dine eller kundedata til andre selskaper innenfor eller utenfor EU. Disse underleverandørene er vanligvis leverandører av skytjenester eller andre IT tjenester.

Ved bruk av underleverandører vil Visma inngå en databehandleravtale for å beskytte dine rettigheter til personvern i henhold til gjeldende personvernlovgivning og for å oppfylle våre forpliktelser overfor Kundene. Dersom underleverandører befinner seg utenfor EU, vil Visma sørge for at det inngås gyldige overføringsmekanismer med disse på dine eller kundens vegne, ved å benytte ordninger godkjent av EU kommisjonen, herunder Privacy Shield eller EU Model Clauses.

Visma er avhengig av strategiske samarbeidspartnere for å lykkes med våre forretningsprosesser og for å kunne tilby deg våre tjenester på en effektiv, trygg og kostnadsbevisst måte. Disse tredjepartene inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Oracle (USA), leverandør av Eloqua som automatisk datainnsamlingsverktøy
  • Google (USA), leverandør av e-post, dokumenthåndtering, analyseverktøy
  • Confirmit (N og USA), leverandør av vår Voice of the Customer løsning
  • Super Office (N), leverandør av vårt foretrukne CRM-system
  • Lithium (NL og US), leverandør av brukerforum som Visma Community
  • Microsoft Azure (US), leverandør av teknisk plattform til skytjenestene våre
  • Amazon (IRL og US), leverandør av teknisk plattform til skytjenestene våre

Du finner ytterligere informasjon om Vismas underleverandører på Visma Trust Center, i de tjenestespesifikke vilkårene eller i en egen databehandlingsavtale. Du er alltid velkommen til å be om en oversikt over og en mer detaljert informasjon om Vismas underleverandører, herunder dokumentasjon av det juridiske grunnlaget for internasjonale overføringer.