Hvorfor vi behandler dine personopplysninger

Om kundekontakter og brukere

For å håndtere våre kunderelasjoner generelt, og for å oppfylle konkrete forpliktelser overfor kunder i henhold til tjenesteavtaler, trenger Visma å behandle personopplysninger om deg i din rolle som kundekontakt eller bruker av en tjeneste. Formålet med behandlingen av disse personopplysningene er:

a) Gjennomføre salgs- og kontraktsprosesser med Kunder og mulige Kunder
b) Gi Kunder og mulige Kunder tilbud om produkter og tjenester
c) Utføre leveranser i samsvar med avtaler som er inngått med deg eller Kunder
d) Tilby støtte til brukere av våre produkter og tjenester
e) Forbedre og utvikle kvaliteten, funksjonaliteten og brukeropplevelsen til produktene og tjenestene våre, samt på Vismas nettsider
f) Oppdage, minimere og forhindre sikkerhetstrusler
g) Forebygge misbruk av våre produkter og tjenester
h) Behandle bestillinger, fakturering, betalinger og annen administrasjon
i) Kartlegge utviste interesser på Visma-nettsteder for å kunne gi deg innhold du synes å ha interesse for, med effektiv mulighet for “opt out”
j) Drifte nettforum for å gi opplæring og legge til rette for samhandling og dialog mellom brukere og Visma

Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger i henhold til de ovenfor angitte formålene i bokstav a) til i) er i hovedsak at Visma mener å ha en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger til disse formålene fra et forretningsmessig perspektiv, og fordi vi mener at dette ikke utgjør et inngrep i din rett til et personvern. Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger i henhold til formålet som er oppført i bokstav j) er ditt samtykke.

Om kontaktpersoner for mulige Kunder

Visma behandler personopplysninger om kontaktpersoner for mulige kunder for markedsføringsformål. For å kunne tilby målrettet og relevant innhold til mulige kunder bygger Visma en interesseprofil basert på kontaktpersoners bevegelse, valg og handlinger på Vismas nettsider, samt i forbindelse med kontaktpersoners response på epost fra oss. De juridiske grunnlaget for slik behandling er hovedsakelig kontaktpersonens samtykke.
Du kan lese mer om hvordan vi oppretter slike profiler, hvordan du kan justere profilen og trekke tilbake samtykket ditt nedenfor.

Om jobbsøkere

Dersom du er jobbsøker behandler vi dine personopplysninger for å vurdere din mulighet og potensiale for å bli ansatt i Visma. Det juridiske grunnlaget for slik behandling er ditt samtykke.

Om besøkende

For å overvåke tilgangen til våre lokaler behandler vi personopplysninger om besøkende. Behandlingen er basert på vår berettiget interesse til å beskytte våre forretningshemmeligheter, ansatte, lokaler og deg som besøkende. Du vil bli informert om dine rettigheter i denne sammenheng når du registrerer deg i vårt elektroniske besøkssystem.