Hvordan deler vi dine personopplysninger

Innenfor Visma konsernet

Siden Visma konsernet består av mange forskjellige datterselskaper er det stor sannsynlighet for at en Kunde har kontakt og avtaler med mer enn ett Visma selskap. Det er viktig for oss at vi gir best mulig kundeservice og totalopplevelse. I denne forbindelse kan koordinering på tvers av selskaper og land være nødvendig. For å få en fullstendig oversikt over og innsikt i hvilke kunder og kontaktpersoner som har forbindelser med de ulike selskapene i Visma, vil ett Visma selskap derfor kunne dele dine personopplysninger med andre Visma selskaper. Likevel slik at selskapene er godt kjent med begrensningene som formålet bak innsamlingen av personopplysningene setter for bruken av disse.

Utenfor Visma konsernet

Visma kan også dele dine personlige data med eksterne tredjeparter i følgende sammenhenger:

Vismas nettforum
Dersom du legger ut et innlegg, kommentarer eller lignende på Vismas nettforum som f.eks Visma Community eller andre fora på Vismas nettsider, kan slik informasjon leses og brukes av alle andre som har tilgang til slike fora og brukes til formål som verken brukerne eller du har kontroll over. Visma er ikke ansvarlig for informasjon du tilgjengeliggjør i slike nettforum, Visma-nettsider eller andre lignende fora.

Visma partnere
Visma kan dele dine personopplysninger med våre partnere i henhold til gjeldende personvernlovgivning. For eksempel dersom du kjøper et produkt eller en tjeneste på vegne av din arbeidsgiver som Visma tilbyr gjennom en av våre sertifiserte partnere. I en slik situasjon kan Visma og vår partner dele dine personopplysninger for å kunne levere produktet eller tjenesten til Kunden.

Offentlige myndigheter
Politiet og andre myndigheter kan kreve utlevert personopplysninger fra Visma. I slike situasjoner vil Visma bare utlevere personopplysninger og data dersom det foreligger en rettskjennelse eller lignende om å gjøre det.

Fusjoner og oppkjøp
I forbindelse med fusjoner, oppkjøp eller omorganisering av Vismas virksomhet, vil den overtakende enheten, samt dets konsulenter, kunne få tilgang til data som forvaltes av den aktuelle Visma enheten eller selskapet, og dette kan i noen tilfeller omfatte personopplysninger. I slike tilfeller vil eksterne parter undertegne en taushetserklæring med Visma.