Hvordan behandler Visma personopplysninger som behandlingsansvarlig

Når Visma bestemmer formålet med og behandlingen av dine personopplysninger er Visma å anse som behandlingsansvarlig. Dette inkluderer scenarier der Visma samler inn personopplysninger i sammenheng med at du er jobbsøker, kontaktperson for en Kunde eller mulig Kunde eller når du er en bruker av våre tjenester.