Visma Personvernhåndbok

– et system for dokumentasjon av bedriftens behandling av personopplysninger (GDPR)

Beskrivelse

Personvernhåndboken behandler sentrale tema som håndtering og dokumentering av GDPR regelverk (The General Data Protection Regulation) som implementeres i Norsk Personvernlov fra mai 2018.
Personvernhåndboken består at to deler. En generell del som ajourføres og vedlikeholdes av Visma.
I tillegg åpner løsningen for at virksomheten kan legge inn eget innhold i Personvernhåndboken. Dette innhold ajourføres og vedlikeholdes av virksomheten selv.

Abonnementsavtale

Avtaleperioden er 3 måneder fra signeringstidspunkt, og fornyes automatisk for 3 nye måneder med mindre avtalen sies opp. Avtalen må sies opp skriftlig senest 30 dager før starten av ny periode.
Fakturering er forskuddsvis for 3 måneder av gangen.
Oppstart er engangskost.

Pris

Pris kr. 690,- per mnd. per firma
Kunden har bruksrett til løsningen for inntil 3 administrasjonsbrukere.
Administrasjonsbrukere utover det antallet som ligger som standard koster kr. 200,- per bruker per mnd.
Oppstart: Kr.2000,- Etter teknisk oppsett av Personvernhåndboken vil dere bli kontaktet av vår juridiske avdeling som vil gjennomgå innhold og veilede om kom-i-gang med bruk av håndboken. Oppstartet er begrenset til 1 time (tlf/web).

Oppstart - kom i gang på 1-2-3

1) Bestill Personvernhåndboken via skjema på nettsiden

2) Vi sender deg kontrakt for signering – signer avtalen og send på epost til kurs@visma.no

3) Du mottar epost fra support med dine innloggingsdetaljer- og deretter blir du kontaktet av vårt Legal team for avtale om kom-i-gang møte

Support

For tjenesten er det inkludert driftssupport.
Supporttjenesten omfatter retten til å melde feil i tjenesten. Det er kun feil i løsningen forårsaket av leverandøren som er inkludert i supporttjenesten. Feil som er forårsaket av kunden vil bli fakturert etter den til enhver tid gjeldende prisliste.
Teknisk support meldes til support.hl@visma.com

Fagsupport og bruk av applikasjonene omfattes ikke av denne avtalen.