Visma Personvernhåndbok

– et system for dokumentasjon av bedriftens behandling av personopplysninger (GDPR)

Innhold i Personvernhåndboken

  • Vismas håndbok for personvern er lett å komme i gang med, den er bygget opp på en brukervennlig måte og bedriften kan tilpasse innholdet i tråd med virksomhetens interne rutiner og målsettinger.
  • Vismas håndbok for personvern passer for alle norske bedrifter, store som små.
  • Håndboken er nettbasert og alltid tilgjengelig via pc og mobile enheter.
  • Vismas fageksperter sørger at det lovregulerte innholdet til enhver tid er oppdatert – så dine ansatte kan bruke tiden mer effektivt.
  • Visma har levert nettbaserte håndbøker siden 2011, og har lang erfaring i å veilede arbeidsgivere innenfor lønn- og personalfeltet. Her finner du oversikt over alle våre håndbøker

Personvernhåndboken består av følgende kapitler:

Under hvert kapittel ligger det en rekke underkapitler med beskrivelser, eksempler, dokumentmaler og felter som kan fylles ut. Bedriften fyller selv inn sine rutiner og sitt innhold. Siden håndboken er nettbasert, vil den til enhver tid være oppdatert med lover og regler.