Visma Personvernhåndbok

– et system for dokumentasjon av bedriftens behandling av personopplysninger (GDPR)

I mai 2018 fikk Norge nye regler for personvern. The General Data Protection Regulation (GDPR), ble implementert i norsk lov da personvernforordningen i EØS-avtalen trådte i kraft.

  • Alle norske virksomheter har plikter, særlig knyttet til å dokumentere hvordan bedriften håndterer personopplysninger.
  • Alle har plikt å sette seg inn i lovgivningen og finne ut hvilke plikter som gjelder dem.
  • Regelverket stiller langt flere og mer detaljerte krav til norske virksomheter enn den tidligere personvernloven gjorde.
  • Brudd på reglene kan føre til bøter på inntil 20 millioner euro, eller inntil 4 % av virksomhetens globale omsetning.

Se hvordan Visma Personvernhåndbok fungerer

Et krevende regelverk – vår digitale personvernhåndbok hjelper deg

Det er krevende å sette seg inn i reglene, lage rutiner og lære opp ansatte. Våre juridiske eksperter har derfor laget en digital personvernhåndbok. Håndboka gir deg en oversikt over regelverket, og veiledning om hva konkret bedriften må dokumentere.

 

Hva får jeg med den digitale personvernhåndboken?

Et nettbasert system for dokumentasjon av dine rutiner for behandling av personopplysninger
En oversikt over områder som må gjennomgås og dokumenteres 
Forklarende tekster
Maler for protokoll og rutiner
En oppdatert oversikt over gjeldende regelverk
System for å beskrive bedriftens
egne rutiner og praksis

Pris personvernhåndbok

Avtaleperioden er 3 måneder og fornyes 3 måneder av gangen

Ved bestilling godkjenner du avtalevilkårene. Du vil deretter få tilgang til håndboken og webinaret og blir kontaktet av vår Legal avdeling for oppstartsmøte.

Demonstrasjon av Visma personvernhåndbok