Visma Personalhåndbok

Rutiner og regler samlet på nett og mobil

Visma Personalhåndbok - et praktisk og trygt hjelpemiddel

Visma Personalhåndbok er et praktisk hjelpemiddel for å kommunisere viktig informasjon, rutiner og regler til ansatte. Medarbeidere finner raskt svar på det de lurer på, noe som gir færre spørsmål til HR og ledere med personalansvar.

Tilgangen er nettbasert og alltid tilgjengelig via pc og mobile enheter. Vismas fageksperter sørger for at det lovregulerte innholdet til enhver tid er oppdatert.

Bedriften kan legge inn og oppdatere bedriftstilpasset innhold på samme sted, og løsningen er brukervennlig og enkel å bruke.

Personalhåndboken passer for alle norske bedrifter, store som små. Løsningen er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Alle norske virksomheter med mer enn 10 ansatte plikter å ha et arbeidsreglement. Med Visma Personalhåndbok oppfylles disse kravene og sikrer lik behandling av de ansatte.Hvorfor velge Visma Personalhåndbok?

 • Enkel i bruk, ansatte finner lett svarene selv.
 • Samle rettigheter, plikter og goder på ett sted.
 • Administrer håndbokens innhold og brukere.
 • Alltid oppdatert på lover og regler.
 • Tilgang til å laste opp egne dokumentmaler.
 • Nettbasert og alltid tilgjengelig på PC, nettbrett og mobil.
 • Norsk eller engelsk
 • Mulighet for differensiert bedriftsinternt innhold i ulike selskaper.
 • Single sign on - enkel pålogging
 


Personalhåndbokens temaer

 • Ansettelse
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Arbeidstid
 • Kontrolltiltak i virksomheten
 • Internett, e-post og mobile enheter
 • Ferie
 • Sykdom
 • Permisjon
 • Velferdspermisjoner
 • Lønn mm
 • Reiseutgifter i tjeneste og yrkesutøvelse
 • Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser
 • Pensjon
 • Forsikring
 • Velferdstiltak og sosiale ordninger
 • Medarbeiderutvikling
 • Opphør av arbeidsforhold
 • Rutiner og øvrige forhold
 • Personvern i arbeidsforhold
 • Øvrige instruksjoner
 


Andre håndbøker fra Visma

Visma HMS-Håndbok

Visma HMS-håndbok hjelper bedriften med å utarbeide rutiner og systematisk dokumentere de lovpålagte HMS-kravene i henhold til internkontrollforskriften. Både ansatte og ledere får en samlet oversikt over lovverk, målsettinger, roller og HMS-rutiner på arbeidsplassen.

 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Gangen i HMS-arbeidet
 • Regelverk
 • Oppgave- og ansvarsavklaring
 • HMS-opplæring
 • Mål, kartlegging og tiltak
 • Sykdom, skade og rus
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Arbeid og sikkerhet
 • Brannvern
 • Krisehåndtering og sikkerhet
 • Forurensning og det ytre miljø
 • Årsplan for HMS-arbeid
 • HMS-verktøy - skjema

Visma Lederhåndbok

Visma Lederhåndbok er et nyttig styringsverktøy for ledelsen i bedriften. Lederhåndboken er et hjelpemiddel som gir ledere en felles forståelse av bedriftens rutiner.
Lederhåndboken bidrar i opplæringen av nye ledere og ivaretar et godt arbeidsmiljø ved lik behandling av de ansatte.

 • Arbeidsrettslige utgangspunkter for ledelse
 • Rekruttering
 • Forbudet mot diskriminering
 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidstakers plikter
 • Arbeidstid
 • Sykdom
 • Ferie
 • Permisjon
 • Fødsel og adopsjon
 • Permittering
 • Oppsigelse og avskjed
 • Nedleggelse og konkurs
 • Lønn
 • Oppfølging av arbeidstakere
 • Rapportering

Visma Personvernhåndbok

Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Det er et krevende regelverk, med personvernhåndboken får du et hjelpemiddel for å dokumentere bedriftens behandling av personopplysninger på en systematisk måte.

 • Personvern
 • Introduksjon til personvernarbeidet
 • Begreper
 • Personvern i bedriftens IT-løsninger
 • Registrertes rettigheter
 • Behandlingsansvarlig og databehandler
 • Personvernombud
 • Konsekvensanalyse
 • Ansattopplysninger
 • Kundeopplysninger
 • Andre personopplysninger
 • Bedriften er databehandler
 • Informasjonssikkerhet
 • Vedlikehold
 • Regelverk
 

Ta kontakt med oss
om våre håndbøker

Vi trenger ditt samtykke.