Webinarer innen lønn, HR, regnskap og økonomi

Vi tar opptak av alle webinarer som blir holdt. Her kan du få tilsendt det du måtte ønske.

Dette betyr endringene i skattereformen for deg

Du har kanskje fått det med deg allerede: I statsbudsjettet for 2016 er det foreslått å redusere den alminnelige skattesatsen fra 27 % til 25 %. Samtidig er det foreslått å innføre en oppjusteringsfaktor på utbytte, slik at utbytte også i fremtiden vil beskattes på nivå med personbeskatning.

Det at den alminnelige skattesatsen er foreslått redusert til 25 %, vil også medføre at selskaper med skattemessige overskudd bør vurdere tiltak for å få redusert skatten mest mulig for 2015.


Hvordan påvirker dette deg og din virksomhet? Svarene får du gjennom å delta på vårt gratis webinar 10. desember.  Meld deg på og lær mer om hvilke konsekvenser disse endringene kan få for deg og din virksomhet.