Webinar innen lønn, HR, regnskap og økonomi

 

 

Sykdom og ferie
Webinar 14. juni kl. 09.00-09.30

Ferielovens formål er å sikre at arbeidstakere årlig får ferietid og feriepenger. Arbeidstaker har både rett og plikt til å avvikle full ferie, dette gjelder også ved skifte av arbeidsgiver. Men hva skjer dersom man blir syk før eller i ferien?

I webinaret om sykdom og ferie vil vi ta for oss momenter rundt nettopp sykdom og ferie, samt ferietrekk, lovkrav og tilbakebetaling av ferie.

Meld deg opp og lær mer.