Webinar innen lønn, HR, regnskap og økonomi

 

 

Styrets rolle og krav til formelle rutiner 
Webinar onsdag 30. mars kl. 9.00-9.30

Vet du egentlig hva som kreves av deg som er i et styre? Ønsker du å vite mer om ditt ansvar? Eller vurderer du kanskje å tre inn i et styre og vil vite hva dette innebærer? Finn ut mer om hvilken tiltaksplikt du vil få, og hvordan dette kan gå utover deg personlig.

Å bli forespurt om deltakelse i et styre er en stor tillitserklæring. Et styreverv kan utvilsomt være både utfordrende og stimulerende. Et velorganisert styre gir et godt grunnlag for målrettet verdiskapning, i tillegg til trygghet og kontroll over forvaltningen og organiseringen av selskapet.

Det snakkes mye om styremedlemmers personlige økonomiske ansvar i disse dager. Vi ser et økende antall saker hvor styret blir holdt ansvarlig for mangelfulle rutiner og sviktende oppfølging av de formelle reglene i aksjeloven som gjelder for drift av aksjeselskap. Det gjelder blant annet dokumentasjon fra styrebehandling, sviktende oppfølging av selskapets økonomiske stilling, uklare ansvarsforhold mellom styret og daglig leder og formelle feil i avtaler med aksjonærer og nærstående.

For å redusere risikoen for å bli stilt til ansvar personlig, er det viktig at man har kunnskap om styrets plikter som er regulert i aksjeloven. I dette webinaret ser vi nærmere på hvilken rolle man har som styremedlem – og hvilke formelle rutiner som må etterleves.

Meld deg på vårt webinar (nettbasert seminar) om styrets rolle og krav til formelle rutiner og unngå å havne i knipen!

 

 

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.