Webinarer innen lønn, HR, regnskap og økonomi

Vi tar opptak av alle webinarer som blir holdt. Her kan du få tilsendt det du måtte ønske.

Sommerhjelpavtaler
Webinar 26. april kl. 09.00-09.30

Mange velger å ansette midlertidig ansatte i sommermånedene. Det ikke alle er klar over er at det skal inngås skriftlig avtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av om stillingen er av fast eller midlertidig karakter. Det gjelder ingen unntak fra denne regelen, og det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale.

I webinaret om sommerhjelpavtaler vil vi ta for oss lovkravene rundt arbeidsavtaler, formkrav, anbefalinger til hva som bør inkluderes i arbeidsavtalen samt regler og rutiner knyttet til rapportering til myndighetene.

Meld deg på og få oversikt over hva som kreves ved midlertidig ansettelse.