Webinar innen lønn, HR, regnskap og økonomi

 

 

Verdien av god likviditetsstyring
Webinar 22. oktober kl. 09.00-09.30


Den hyppigste årsaken til at en virksomhet går konkurs, er at man ikke mestrer å holde orden på likviditeten sin. Det hersker ulike oppfatninger om hva tilstrekkelig likviditetsstyring er. Mange bedrifter mener de har tilfredsstillende styring av likviditeten ved å følge kontinuerlig med på bankutskriftene. Andre mener at likviditeten er så god at nærmere vurderinger ikke er nødvendige.

Det er lett å finne argumenter mot disse holdningene. Et gjennomarbeidet likviditetsbudsjett, med realistiske forutsetninger, indikerer god økonomisk styring og kontroll over virsomhetens cash flow. Dette vil komme godt med i møter med bank og andre eksterne parter som ikke kjenner bedriften like godt som deg.

Støter du på utfordringer med likviditeten, er det utrolig viktig å ta grep tidlig. Da finnes det fremdeles mange muligheter.
Bli med på en halvtimes webinar for å lære mer om likviditetsstyring og hvilken verdi dette har for selskapet ditt!