Webinarer innen lønn, HR, regnskap og økonomi

Vi tar opptak av alle webinarer som blir holdt. Her kan du få tilsendt det du måtte ønske.

Ferieavvikling og feriepenger

Lær mer om dagsaktueller temaer rundt ferieavvikling og feriepenger på vårt frokostseminar. Vi kommer også litt inn på eksempler om sykepenger. Vi kommer til å ta for oss følgende områder:

 

1) Leders styringsrett ved ferieplanlegging. Kan en ansatt kreve ferie på et bestemt tidspunkt? Retten til tre ukers sammenhengende ferie. Hvordan kan jeg som leder styre ferieavviklingen, slik at den ikke påvirker driften og omsetningen i bedriften unødvendig? Bedriftens plikt til å påse at alle får tatt ut ferie.

2) Feriedager pr år. Retten til feriedager er regulert av ferieloven, dette er ikke noe vi opparbeider oss. Hvor mange feriedager har ansatte rett på hvis de ansettes i juli? Hvor mange feriedager har en ved 40 % stilling? For en som har lørdager i turnusen sin, hvor mange av dem kan tas ut som feriedager?

3) Feriedager ved sluttoppgjør. Når noen slutter i løpet av året skal feriedager tilgode og feriedager som er benyttet avregnes på sluttoppgjøret. Husker du som leder å informere om trekk for benyttede feriedager ved siste lønnsutbetaling?

4) Feriepenger. Hvordan beregnes feriepengene? Hvorfor trekkes 4/26 delers månedslønn? Er ferie lønnet? Hva med ansatte over 60 år?

Kort intro; Sykepenger

5) Leders styringsrett ved graderte sykemeldinger. Når skal en sykemeldte arbeide ved gradert sykemelding. Hvor mye vektes den sykemeldtes ønsker og behov i forhold til hva som er best for bedriften?

6) Arbeidsgiverperioden. I hvilke tilfeller kan bedriften få unntak fra å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden?

 

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.