Webinar innen lønn, HR, regnskap og økonomi

 

 

Aksjonærlån - hva bør man tenke gjennom?

Lån mellom aksjeselskap og aksjonær har vært i skatteetatens søkelys de siste årene, og flere har fått omklassifisert lån til utbytte, med tilhørende skatteplikt og tilleggsskatt.

I statsbudsjettet for 2016 fremmet regjeringen forslag om at lån fra aksjeselskap til aksjonær skal anses som skattepliktig som utbytte for aksjonæren.

I dette seminaret vil vi kort gå igjennom reglene for skatteplikt på lån og mellomværende fra aksjeselskap til aksjonær, og peke på forhold man bør være bevisst på fremover.

Velkommen til webinar!