Virksomhetsoverdragelse, skatt og arbeidsrett

Vi erfarer at mange problemstillinger går i glemmboken i forbindelse med kjøp av virksomheter. Konsekvensen av dette kan være at kjøper i ettertid erfarer at prisen man betalte for selskapet var feil.

På seminaret ser vi blant annet nærmere på skatte- og arbeidsrettsige problemstillinger i forbindelse med kjøp av virksomheter. Skatterettslig er det viktig å avklare hvem som skal bære ansvaret og kostnaden ved bestskatning, samt hva og hvem som kan fradragsføre kostnader forbundet med oppkjøpet. Arbeidsrettslig er det viktig for kjøper å kartlegge hvilke rettigheter og plikter overfor ansatte som må videreføres, og hvilke som kan endres.

Seminaret er gratis.

Finn ut hvor seminaret holdes og meld deg på:

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*
 
Jeg ønsker privat møte etter seminaret om