Utenlandske arbeidstakere i Norge

Utenlandske arbeidstakereArbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved utlendingers arbeidsopphold i Norge.

Ved bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge, må både arbeidsgiver og arbeidstaker forholde seg til omfattende norske regler. Det stilles krav om registrering av både arbeidstakere og oppdrag, og det er strenge regler for rapportering til skattemyndighetene. Å rapportere mangelfullt eller for sent, vil kunne medføre sanksjoner fra myndighetene. Mange kjenner ikke til disse reglene, og vil kunne få seg en ubehagelig overraskelse når skattemyndighetene først oppdager at det er gjort feil.
 
Områder seminaret belyser er:

  • Hva man som arbeidsgiver må tenke på ved utenlandsk arbeidskraft i Norge
  • Hvilke opplysninger som skal raporteres til skattemyndighetene, og hvordan dette gjøres riktig
  • Skattemessige problemstillinger

Seminaret passer for styre, daglige ledere og andre som har behov for kunnskap om utenlandske arbeidstakere i Norge.

Ser hvor seminaret holdes og meld deg på:

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*
 
Jeg ønsker privat møte etter seminaret om