Tyveri og underslag

Driver du butikk har du nok kjent på følelsen av at marginene stadig presses ned? Etterdønningene fra finanskrise og økt konkurranse gjør at kravene blir stadig tøffere om man skal kunne overleve i detaljhandelen. Tyveri fra kunder og underslag fra egne ansatte er og problemer som gjør stort utslag på butikkens fortjeneste.

Vi setter fingeren på følgende momenter:

  • Hva kan du som butikkeier selv gjøre for å forhindre tyveri og underslag?
  • Kan du sikre deg mot underslag fra egne ansatte ved å etablere bedre rutiner?
  • Kan din regnskapsfører bistå i å avdekke om tyveri/ underslag foregår?
  • Hvilke indikasjoner kan regnskapsrapporten gi deg?
  • Hvilke internrutiner bør du ha på plass for å avdekke uregelmessigheter på et tidlig tidspunkt?
  • Hva gjør du hvis du oppdager utro medarbeidere?
Vi ser litt på den arbeidsrettslige håndteringen av dette, samt videre oppfølgning i forhold til politi og forsikringsselskap.

Finn ut hvor seminaret holdes og meld deg på:

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*
 
Jeg ønsker privat møte etter seminaret om